A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. [J 12,26c]

Przejdź do liturgii dnia