Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [J 2,3]

Przejdź do liturgii dnia