A ponieważ Abraham tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. [Hbr 6,15]

Przejdź do liturgii dnia