Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Przejdź do liturgii dnia

Biblioteka Statystyka

Biblioteka powstała w wrześniu 2013r. Obecnie w bibliotece zapisanych jest  50 czytelników.

Poniżej zaprezentowany jest wykaz dotyczący ofiarowanych i wypożyczanych książek i filmów.

 

Data 

 Ofiarowane   

Stan książek

i filmów w bibliotece

Stan wypożyczonych

 książek i filmów

książki

 filmy 

audio

booki

13 października 2013

 15

 -

 -

                   15

                     7

26 października 2013

 28

 -

 -

                   43

                     7

10 listopada  2013

 14

 -

-

                   57 

                    17

 8 grudnia 2013

 26

 2 

 -

                   85

                    30 

12 stycznia 2014

  41 

 -

-

                  126

                    24 

 9 lutego 2014

 2

1

 -

                  129 

                    36

 9 marca 2014

 10 

 1 

 1

                  141 

                    35 

 13 kwietnia 2014

       4

      -

      -

                  145                     23 

 11 maja 2014

       2

      -

      -

                  147
                    21 

8 czerwca 2014

       1

      -

      -

                  148                     30

13 lipca 2014

       5       -       -                       153                     32

14 września 2014 

       8       -       -                      161                       36

12 października 2014 

       -        1       -                       162                       37

25 października 2014

      13        -      -                    175                       27

9 listopada 2014

        1       -       -                      176                       30

22 listopada 2014

        -        1       -                      177                       32

14 grudnia 2014

       5        1       -                      183                       30

11 stycznia 2015

      4        3      -                      190                       27

24 stycznia 2015

     11        1       -                      202                       29

8 lutego 2015

      4        -      -                      206                       35

8 marca  2015

      12        -      -                      218                       35

28 marca 2015

      22        -      -                      240                       31

25 kwietnia 2015

       5        -      -                      245                       22

14 czerwca 2015

       4        -       -                      249                       32

12, 26 lipca 2015

      111        -      -                      360                       37

9 sierpnia 2015

       22       1     1                      384                       40

13, 27 września 2015

       6       -     -                      390                       38

11, 24 października 2015

      40       -     -                      430                       38

13 grudnia 2015

                              38

10, 23 stycznia  2016

                              35

13, 27 lutego 2016 

                              37

13 marca 2016 

                              41
 Razem

     416

       12

       2