To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna [J 15,11]

Przejdź do liturgii dnia

Biuletyn 84Aby odszukać wcześniejsze wydania biuletynu przejdź do działu Archiwum