Odpowiedź - Biuletyn nr 15

premienienie na górze Gdzie i w czyjej obecności dokonało się Przemienienie Jezusa? 

Przemienienie miało miejsce na Górze Tabor w obecności trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Podczas przemienienia Jezusowi towarzyszyli: Mojżesz i Eliasz.