Odpowiedź - Biuletyn nr 16

wspólnota Wymień trzy Osoby Boskie? 

Trzy Osoby Boskie to: Bóg Ojciec, Jezus- Syn Boży i Duch Święty.