Biuletyn dla dzieci

KONKURS DLA DZIECI Z CAŁEJ PARAFII 

W każdą niedzielę począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu tj. 27.11.2016r. możliwy będzie do pobrania biuletyn dla dzieci, w którym oprócz kolorowanki i łamigłówki będzie umieszczone pytanie konkursowe. Raz w miesiącu wśród uczestników konkursu, którzy przyślą odpowiedzi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. rozlosowane będą nagrody.

Nadesłaną odpowiedź nalezy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem dziecka. Prosimy także zamieścić nazwę kościoła i miasta do którego uczęszczacie na polską Mszę św. ze względu na możliwość odebrania nagrody. 

Zachęcamy rodziców, aby wspólnie z dziećmi wzięli udział w zabawie i pomogli, w razie potrzeby, wysłać prawidłową odpowiedź.

 

Odpowiedź - Biuletyn nr 10

światłość świataCo dokładnie oznacza słowo Ewangelia? 

Słowo Ewangelia pochodzi z języka greckiego euangelion co dosłownie oznacza Dobra Nowina.

 

Odpowiedź - Biuletyn nr 9

Ile błogosławieństw wymienił Jezus podczas Kazania na Górze? 

błogosławieństwoW Ewangelii według Łukasza 6,20-26 Jezus wymienia 8 błogosławieństw: 

1 Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
2 Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
3 Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
4 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
5 Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
6 Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
7 Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
8 Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

W Ewangelii według Mateusza 5,3-12 Jezus wymienia 9 błogosławieństw. 

1 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
2 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
3 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
9 Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Odpowiedź - Biuletyn nr 7

duch św. Jakie znasz owoce Ducha Świętego? 

Owoce Ducha Świętego są wynikiem obecności Ducha Świętego w życiu Chrześcijanina. 

Owoce Ducha Świętego określna św. Paweł w Liście do Galatów 5, 22-23.

Są nimi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Odpowiedź - Biuletyn nr 8

namaszczenie na chrzcie Do czego powołuje nas Bóg przez to namaszczenie krzyżmem w czasie Chrztu Św. ?

Słowa, które wypowiada Kapłan podczas Chrztu w czasie namaszczenia krzyżmem świętym to: „Bóg wszechmogący, Ojciec, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który uwolnił cię od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza cię krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”.

W czasie namaszczenia Bóg powołuje każdego z nas do tego abyśmy wytrwali w jedności z Chrystusem - oznacza to abyśmy naśladowali Chrystusa w byciu Kapłanem, Prorokiem i Królem.
Sam Bóg mocą Ducha Świętego namaszcza nas do misji:
Kapłańskiej - oznacza to, że mamy składać Bogu duchowe ofiary. Są nimi nasze modlitwy, uczestnictwo w życiu sakramentalnym, dobre uczynki, nasza praca i nasze cierpienia. Wszystko co dzieje się w naszym życiu możemy złożyć Bogu w ofierze. Wszystko dla Chwały Boga.
Prorockiej - udział w prorockiej misji Chrystusa uzdalnia i zobowiązuje każdego z nas do dawania świadectwa naszego chrześcijańskiego życia. Codziennym życiem mamy świadczyć, że wierzymy w Jezusa Chrystusa i że tylko On jest naszym Zbawicielem.
Królewskiej - nasze uczestnictwo w królewskiej misji Chrystusa wyraża się w oddaniu Jemu własnego serca. Sprawiamy w ten sposób, że Jezus zaczyna królować w naszym codziennym życiu i staje się dla nas wartością najważniejszą. Królewską misję wypełniamy także służąc bliźnim, bo w taki sposób ukazujemy im Chrystusa. W końcu także wykorzystując swoje talenty i pracę mamy ubogacać świat, w którym żyjemy.

To wielkie zadania i wielka misja. Jednak nie musimy się lękać, bo Chrystus jest z nami. Namaścił nas mocą Ducha Świętego, która uzdolni nas do wypełnienia powierzonej misji. Trzeba zatem dziękować Bogu za cudowny znak namaszczenia olejem
krzyżma, poprzez który staliśmy się wybrańcami Boga i Jego współpracownikami.

Sam Jezus powiedział:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnym” (Łk 4, 18).

Imię „Chrystus” oznacza „namaszczony”. Z kolei słowo „chrześcijanin” pochodzi od imienia „Chrystus” co oznacza że każdy ochrzczony jest namaszczony. W Starym Testamencie prorocy namaszczali olejkiem, ustanawiając kolejnych proroków, królów i kapłanów. Było to religijne wydarzenie. Namaszczenie olejem oznacza więc wybranie i powierzenie komuś misji.
Kościół namaszcza nas olejem krzyżma w czasie sakramentów: chrztu, bierzmowania, kapłaństwa. W tych znakach w prosty sposób ochrzczeni stają się „chrześcijanami”, namaszczonymi niewidzialną mocą Ducha Świętego.

Odpowiedź - Biuletyn nr 6

trzedj królowie  Co symbolizowały dary złożone Jezusowi przez Trzech Króli? 

Mędrcy ze Wschodu złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę.

Złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło - Boga i Najwyższego Kapłana, mirra zaś - używana do uśmierzenia bólu i do namaszczania ciał zmarłych - była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu, a tym samym uznania Jezusa za Człowieka.