Biuletyn dla dzieci

KONKURS DLA DZIECI Z CAŁEJ PARAFII 

W każdą niedzielę począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu tj. 27.11.2016r. możliwy będzie do pobrania biuletyn dla dzieci, w którym oprócz kolorowanki i łamigłówki będzie umieszczone pytanie konkursowe. Raz w miesiącu wśród uczestników konkursu, którzy przyślą odpowiedzi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. rozlosowane będą nagrody.

Nadesłaną odpowiedź nalezy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem dziecka. Prosimy także zamieścić nazwę kościoła i miasta do którego uczęszczacie na polską Mszę św. ze względu na możliwość odebrania nagrody. 

Zachęcamy rodziców, aby wspólnie z dziećmi wzięli udział w zabawie i pomogli, w razie potrzeby, wysłać prawidłową odpowiedź.

 

Odpowiedź - Biuletyn nr 15

premienienie na górze Gdzie i w czyjej obecności dokonało się Przemienienie Jezusa? 

Przemienienie miało miejsce na Górze Tabor w obecności trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Podczas przemienienia Jezusowi towarzyszyli: Mojżesz i Eliasz. 

Odpowiedź - Biuletyn nr 14

kuszenie na pustyni

Czym kusił szatan Jezusa na pustyni? 

Kuszenie Jezusa przez szatana opisane jest w Ewangelii wg św. Mateusza 4, 3-10
"Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»."

 

Odpowiedź - Biuletyn nr 12

aureolekJakie dwa najważniejsze przykazania dał nam Jezus? 

Jezus dał nam dwa najważniejsze przykaznia miłości: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy" (Mt 22,37-40).
Podobnie Jezusa cytuje św. Marek w Ewangelii (Mk 12,29-31) oraz św.i Łukasza (Łk 10,27).
Źródłem przykazania miłości Boga jest fragment biblijnej Księgi Powtórzonego Prawa:
"Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił." (Pwt 6,5)
Z kolei źródłem przykazania miłości bliźniego był fragment Księgi Kapłańskiej, zwany Kodeksem Świętości:
"Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego." (Kpł 19,18)

Odpowiedź - Biuletyn nr 13

stworzenie człowieka Jakie najwspanialsze dzieło stworzył Bóg szóstego dnia? 

Bóg szóstego dnia stworzył człowieka o czym mówi fragment z Księgi Rodzaju Rdz 1, 26-31

"A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty." 

 

Odpowiedź - Biuletyn nr 11

biblijne kursyZ ilu ksiąg składa się Biblia wg kanonu katolickiego? 

Sobór Trydencki w latach 1545 - 1563 w sposób ostateczny określił kanon Kościoła Katolickiego, który obejmuje 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu.