Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. [Ef 2,8]

Przejdź do liturgii dnia
Biblioteka: Search Books
Szukaj książek ?
Search Keywords 
Category 

Powered by OrdaSoft!