Polonica Corda

“Jeśli psalm modli się, módlcie się;

Jeśli wzdycha, wzdychajcie;

Jeśli dziękuje, radujcie się;

Jeśli ufa, ufajcie;

Jeśli się lęka, lękajcie się”.

 Św. Augustyn – Komentarz do Psalmów

 Zespół Polonica Corda formował się od końca 2007 roku wraz z zawiązaniem się wspólnoty, która pod przewodnictwem księdza Zbigniewa Majewskiego gromadziła się w kościele św. Tomasza aby świętować raz w miesiącu Eucharystię w języku polskim.

Na przestrzeni kilku lat nasza grupa muzyczna o zmieniającym się składzie pomagała w tworzeniu liturgicznego zgromadzenia mającego jeden głos, jedno serce i jedną duszę.

 

start2
zespol_Darlington
start2
zespol_Darlington

 Poprzez muzykę i radosny śpiew pragniemy razem z całym kościołem wielbić Boga i cieszyć się Jego Miłością. Jan Paweł II zawsze powtarzał, że „Kościół potrzebuje radości, bo radość w rozmaitych przejawach jest wyrazem szczęścia. To tu człowiek znajduje się w obliczu swego fundamentalnego powołania, powołania – powiedziałbym – naturalnego: człowiek został stworzony po to, by być szczęśliwym, dla szczęścia.”

 Wiele radości sprawia nam ta muzyczna posługa i chcemy  ją dzielić z Wami. Nie bójcie się głośno śpiewać. Wychwalajcie z nami Pana, wspólnie wywyższajmy Jego Imię. 

Jeżeli ktoś odnajduje w sobie pragnienie rozwijania swoich talentów muzycznych i chciałby z nami grać lub śpiewać to niech nie zwleka!

 

Zapraszamy, dołączcie do nas!