Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Przejdź do liturgii dnia

Słowo wstępu

Źródło Codziennej Radości to temat przewodni działu Rozważania.

Co jest dla nas źródłem radości w naszym życiu każdego dnia? Skąd czerpiemy siłę do działania? Każdy ma na to swój sposób. Ale czy zawsze skuteczny i niezawodny? Każdy sam sobie musi odpowiedzieć na to pytanie.

Rozważania, które prezentujemy w niniejszą dziale mają na celu pokazać nam sposób w jaki możemy czerpać siły ze Źródła, którym jest Bóg w Trójcy Świętej. Inspiracją do tej nazwy jest część Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II „Strumień”.

Źródłoźródło

Zatoka lasu zstępuje

w rytmie górskich potoków... 

Jeśli chcesz znaleźć źródło,

musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,

wiesz, że ono musi tu gdzieś być —  

 

Gdzie jesteś, źródło?...  Gdzie jesteś, źródło?!

Cisza... 

Strumieniu, leśny strumieniu,

odsłoń mi tajemnicę

swego początku!

(Cisza —  dlaczego milczysz?

Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)

Pozwól mi wargi umoczyć

w źródlanej wodzie

odczuć świeżość,

ożywczą świeżość.

Głębokie rozważania wiary pozwolą spojrzeć w inny sposób na życie codzienne. W dziale będą podejmowane tematy ważne w naszym życiu, będą poruszane problemy jakie towarzyszą co dzień każdemu z nas. Kwestie religijne będziemy przedstawiali w taki sposób, aby każdy mógł odnaleźć rozwiązanie swoich kłopotów i prawdziwy sens swojego życia

Każdy, kto pragnie dołączyć do naszych przemyśleń i rozważań i czynnie zaangażować się w tworzeniu biuletynu albo podzielić się swoimi przemyśleniami na łamach naszego działu zapraszamy do współpracy.