Przygotowanie Liturgii Słowa Bożego dla dzieci

Schemat Liturgii Słowa Bożego dla dzieci

 1. Zgromadzenie dzieci i procesja za ministrantami do ołtarza głównego.
 2. Błogosławieństwo księdza i odprowadzenie dzieci do salki (lub przedsionka gdy dzieci jest więcej niż 25).
 3. Zapalenie świecy i rozpoczęcie liturgii znakiem krzyża.
 4. Krótkie wprowadzenie do tematu liturgii czytań, nawiązanie do okresu liturgicznego np. Adwent, okres Bożego Narodzenia, Wielki Post, Czas Wielkanocy, święta kościelne obchodzone w daną niedzielę (należy uprzednio sprawdzić kalendarz świąt obowiązkowych Kościoła Katolickiego).
 5. Czytanie Ewangelii.
 6. Dialog w dziećmi. Pytania do teści przeczytanego Słowa Bożego.
 7. Wykonanie / kolorowoanie rysunku lub nauka piosenki.
 8. Przygotowanie dziecka czytającego modlitwę w kościele przy pulpicie.
 9. Umieszczenie rysunków na tablicy (zabrać dwa trójkątne podstawki wraz z tablicą).
 10. Zakończenie liturgii na sygnał osoby posłanej z kościoła. Zgaszenie świecy.
 11. Przyprowadzenie dzieci do kościoła w procesji, przyniesienie: 
  1. Tablicy z rysunkami
  2. Darów (dwoje dzieci do niesienia komunikantów i wina) ze stolika z tyłu kościoła do ołtarza w asyście ministrantów)
  3. Grupa dzieci może również zaśpiewać pieśń na ofiarowanie stojąc przed ołtarzem.
 12. Czytanie modlitwy przy pulpicie.
 13. Rozesłanie dzieci do rodziców. 

Czas trwania liturgii dzieci: 20-25 min

Materiały: rysunki, kredki, tablica