Przygotowanie kościoła do mszy świętej

PRZYGOTOWANIE KOŚCIOŁA DO MSZY ŚW.

PRZED ROZPOCZĘCIEM MSZY ŚWIĘTEJ:

Liczba ministrantów

1. Otworzyć sejf i przygotować kielich, patenę i komunikanty

1

2. Zanieść klucz od tabernakulum na mały stoliczek

1

3. Zapalić świece przy ołtarzu (6 szt)

1

4. Zapalić mniejsze świece do procesji (2 szt)

1

5. Przynieść krzyż do zakrystii

1

6. Sprawdzić baterie do mikrofonu dla księdza

1

7. Zapasową baterię do mikrofonu położyć na ołtarzu

1

8. Wyłączyć ładowarkę i wpiąć mikrofon od pulpitu

1

PRZED PROCESJĄ MSZALNĄ NA WEJŚCIE:

9. Ministrant niosący krzyż

1

10. Ministranci niosący świece

2

11. Zadzwonić na wejście

1

PODCZAS LITURGII SŁOWA BOŻEGO I EUCHARYSTII:

12. Przed czytaniem Ewangelii – ministranci ze świecami

2

13. Postawić kielich i patenę na ołtarzu

1

14. Procesja z darami – ministranci ze świecami

2

15. Odebrać komunikanty i położyć na ołtarzu

1

16. Odebrać karafkę z winem i zanieść do małego stolika

1

17. Zanieść wino i wodę na ołtarz z małego stolika

2

18. Dzbanek z wodą i ręczniczek do obmycia rąk dla księdza

2

19. Zadzwonić dzwonkami (1 lub 3 razy)

1

PO MSZY ŚWIĘTEJ:

20. Posprzątać kielich(y) i patenę, wylać wodę

1

21. Zgasić wszystkie świece

1

22. Przynieść mszał z ołtarza i lekcjonarz z pulpitu

1

23. Wyjąć baterie z mikrofonu i włożyć do ładowarki

1

24. Przynieść kielich(y) i patenę do sejfu

1

25. Przynieść klucz od tabernakulum i schować w sejfie

1

26. Włożyć mikrofon do pudełka i włożyć do sejfu

1

27. Zamknąć sejf a klucze włożyć do szufladki

Osoba dorosła

28. Sprawdzić kościół tj. sejf, ołtarz, stoliczek i tabernakulum, ogrzewanie kościoła na AUTO, zgasić lampki, wyłączyć światła (wyłączniki w korytarzu), uprzątnąć ławki ze śmieci i kartek, zamknąć drzwi główne na dwa zamki i zamknąć kościół (boczne drzwi).

Osoba dorosła