Regulamin

Regulamin zamieszczania ogłoszeń - Tablica Ogłoszeń

1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. Administratorzy serwisu nie sprawdzają wiarygodności osób zamieszczających ogłoszenie.
4. Ogłoszenia są bezpłatne i nadać je może jedynie osoba fizyczna.
5. Ogłoszenie może zawierać maksymalnie 400 znaków łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Ogłoszenie to będzie się ukazywało przez 30 dni z możliwością jego usunięcia lub przedłużenia.
6. Ogłoszenie ukaże się niezwłocznie po moderacji.
7. Administratorzy serwisu nie odpowiadają za treść zamieszczonych ogłoszeń. 
8. Nie przyjmujemy ogłoszeń, które:

    1. naruszają obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne, 
    2. zawierają elementy dyskryminacji rasowej, naruszającej dobre imię osób trzecich
    3. zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych np. ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu „wianuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
    4. dotyczących handlu narządami ludzkimi
    5. z branż: medyczne, lekarskie, zdrowie, wskazujących na udzielanie świadczeń lekarskich, a które to ogłoszenia muszą zawierać nazwisko lekarza
    6. od firm dokonujących ściągania długów, należności, wierzytelności, jeżeli firma nie legitymuje się zezwoleniem na prowadzenie tego typu działalności
    7. dotyczących zabiegów usuwania ciąży
    8. reklam leków, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci i dorosłych, wydawanych z przepisu lekarza
    9. o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, matrymonialnym 

10. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny.

11. Administratorzy zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń.
12. Administratorzy oświadczają, że dane osobowe użytkowników zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.