Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. [Ef 2,8]

Przejdź do liturgii dnia

Intencje w których modlą się członkowie Róży MB Częstochowskiej

INTENCJE NA PAŻDZIERNIK 2018

modlitwa intencje

Intencje na tydzień od  21 - 27 października 

intencja papieska ogólna:

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

intencja prywatna 

O nawrócenie dla Iwony, żeby potrafiła odkryć dobroć i miłość Boga

intencja prywatna 

O uzdrowienie i potrzebne łaski dla Heleny. 

Czytaj więcej: Intencje w których modlą się członkowie Róży MB Częstochowskiej

ODPUST ZUPEŁNY dla członków Żywego Różańca

matka boża różańcowa

Dnia 7 października w Uroczystość Matki Bożej Różańcowej członkowie Żywego Różańca mogą uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla wybranego zmarłego, spełniając zwykłe warunki:

  1. brak przywiązania do grzechu nawet powszedniego (jeżeli jest brak jest całkowitej dyspozycji zyskuje się odpust cząstkowy).
  2. będąc w stanie łaski uświęcającej  (po spowiedzi) 
  3. przyjmując Komunię Św.
  4. modląc się w intencjach papieskich modlitwą Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu...

Czytaj więcej: ODPUST ZUPEŁNY dla członków Żywego Różańca

Nabożeństwa Różańcowe i Konferencje dla członków Róż i sympatyków

żywy różaniec 17-10-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Dar umiejętności i Dar bojaźni Bożej" z cyklu Dary  Ducha Świętego

Dnia 20 października (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Dnia 25 października  (czwartek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

  1. Każdego dnia podziękuję za piękno stworzenia, abym nieustannie odkrywał obecność Boga w otaczającym świecie. 

  2. Ofiaruję dodatkowo jedną tajemnicę różańca w intencji tych osób, u których trudno mi zobaczyć ślady Bożej obecności.

  3. Ze względu na dar bojaźni Pańskiej będę z szacunkiem wykonywał znak krzyża, przyklęknięcia, skłony i inne gesty liturgiczne w czasie modlitwy oraz celebracji w kościele.

  4. Każdego dnia podczas modlitwy różańcowej poproszę, abym nie tylko umysłem, ale przede wszystkim sercem przyjmował bezinteresowną miłość Boga.

Czytaj więcej: Nabożeństwa Różańcowe i Konferencje dla członków Róż i sympatyków

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PAŹDZIERNIK 2018

tajemnice różańcowe

Dnia 7 października 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu wrześniu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

„Misyjność jest wpisana w samo serce każdej formy życia konsekrowanego” (Vita consecrata, 25) – pisał Jan Paweł II. Wystarczy prześledzić poszczególne charyzmaty zakonów, aby zobaczyć, jak Bóg daje natchnienie w konkretnym czasie i miejscu, aby powstawały zgromadzenia ogarniające swoją posługą tych, którzy jej najbardziej potrzebowali. Dzisiaj bycie siostrą, kapłanem czy bratem zakonnym już jest piękną misją ukazania światu postawy służby ubogim, zepchniętym na margines. Wiele zakonów na nowo odnajduje swój charyzmat, inne, nowo powstałe, odczytują swoją misję w Kościele tu i teraz. Wypraszajmy więc dla wszystkich osób życia konsekrowanego nowy zapał misyjny, bo jak sam Jezus powiedział: „ubogich zawsze macie u siebie”. 

Czytaj więcej: ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH