Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli [Mt 6,1a]

Przejdź do liturgii dnia

Nabożeństwa Różańcowe i Konferencje dla członków Róż i sympatyków

żywy różaniec 19-06-2019

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Narodziny w czasach kryzysu" i "Wiara Ojca" w oparciu o życie i działalność Pauliny Jaricot - założycielki Żywego Różańca

Dnia 21 czerwca  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington

Dnia 22 czerwca (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Zaproszę kogoś z moich znajomych do włączenia się w dzieło Żywego Różańca. 

 2. Pomodlę się tajemnicą odnalezienia Pana Jezusa w świątyni w intencji swojego ojca. Podziękuję za jego życie albo poproszę o miłosierdzie dla niego.

 3. Podziękuję Bogu Ojcu za dar Eucharystii. Ze zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym będę czerpać siłę do tego, aby służyć innym.

15-05-2019

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Objawienie miłości" i "Odkryć oblicze Chrystusa"

Dnia 17 maja  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington

Dnia 18 maja (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Odwiedzę albo zadzwonię do osoby chorej lub samotnej, aby służyć jej w miłości swoją obecnością i swoim czasem.

 2. Ofiaruję część bolesną Różańca w intencji osób, które mnie skrzywdziły.    

 3. Odmówię tajemnicę zmartwychwstania, dziękując za łaskę zbawienia i odkupienia.
 4. Gdy spotka mnie przykrość lub krzywda ze strony kogoś, w ciszy pomodlę się o dobro dla tej osoby.

4-02-2019

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Światło wiary" 

Dnia 15 marca  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington

Dnia 16 marca (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Każdego dnia, na zakończenie modlitwy różańcowej, uwielbię Boga za Jego bezwarunkową miłość.

 2. Uświadomię sobie, jaki dar otrzymałem od Boga w ostatnim czasie i opowiem o tej łasce bliskiej mi osobie.

2-01-2010

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Radość wiary" 

Dnia 18 stycznia  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington

Dnia 19 stycznia (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Przeczytam dowolnie wybrany fragment Ewangelii i pomodlę się w ciszy kilka minut, nasłuchując głosu Boga.
 2. Każdego dnia wykorzystam okazję do wykonania prostego uczynku miłosierdzia na wzór Maryi.

14-11-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Maryja a Duch Święty" 

Dnia 15 grudnia  (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Dnia 21 grudnia  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. W dodatkowej modlitwie podziękuję Duchowi Świętemu za rodziców, przodków i historię mojego życia, za wszystko, w czym objawiała się macierzyńska opieka Matki Bożej.

 2. W moim sąsiedztwie spróbuję znaleźć potrzebującą osobę, którą odwiedzę z dobrym słowem przed świętami Bożego Narodzenia, naśladując Matkę Jezusa.

12-11-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Dar pobożności" z cyklu Dary  Ducha Świętego

Dnia 16 listopada  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington

Dnia 17 listopada (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. W mojej róży różańcowej zaproponuję dodatkową modlitwę za siebie nawzajem.

 2. O ile to możliwe, spróbuję zorganizować dodatkowe spotkanie róży, podczas którego pomodlimy się za wspólnotę parafialną.

17-10-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Dar umiejętności i Dar bojaźni Bożej" z cyklu Dary  Ducha Świętego

Dnia 20 października (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Dnia 25 października  (czwartek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Każdego dnia podziękuję za piękno stworzenia, abym nieustannie odkrywał obecność Boga w otaczającym świecie. 

 2. Ofiaruję dodatkowo jedną tajemnicę różańca w intencji tych osób, u których trudno mi zobaczyć ślady Bożej obecności.

 3. Ze względu na dar bojaźni Pańskiej będę z szacunkiem wykonywał znak krzyża, przyklęknięcia, skłony i inne gesty liturgiczne w czasie modlitwy oraz celebracji w kościele.

 4. Każdego dnia podczas modlitwy różańcowej poproszę, abym nie tylko umysłem, ale przede wszystkim sercem przyjmował bezinteresowną miłość Boga.

12-09-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Dar męstwa" z cyklu Dary  Ducha Świętego

Dnia 15 września (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle

Dnia 21 września  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Po przyjęciu Komunii świętej poproszę Ducha Świętego o dar męstwa.

12-06-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Rady Ducha Świętego" 

Dnia 15 czerwca  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Dnia 16 czerwca (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. W tym miesiącu poproszę Ducha Świętego o Jego światło i podejmę jakieś zaangażowanie we wspólnocie, do którego zaprasza mnie Pan Bóg. 

 2. Codziennie przed modlitwą różańcową poproszę o światło Ducha Świętego na codzienne wybory.

5-05-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Dar rozumu" 

Dnia 18 maja  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Dnia 19 maja (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Przypomnę sobie i podziękuję Bogu za jedno wydarzenie z ostatniego miesiąca, które było dla mnie znakiem obecności i działania Ducha Świętego w moim życiu.

 2. Codziennie wieczorem podziękuję Duchowi Świętemu za Jego światło, którym obdarza mnie każdego dnia.

10-04-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Mądrość Boża " 

Dnia 20 kwietnia  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Dnia 21 kwietnia (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Każdego dnia na zakończenie modlitwy różańcowej poproszę własnymi słowami o mądrość Bożą, abym widział świat i drugiego człowieka oczami Boga

 2. .Podziękuję mądrości Bożej za każdy moment w codziennych sytuacjach, w którym zło dobrem zwyciężyłem.

13-03-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Imiona i charyzmaty Ducha Świętego" 

Dnia 16 marca  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Dnia 17 marca (sobota) o godz. 17:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Podczas modlitwy indywidualnej spróbuję zobaczyć, jakim charyzmatem, darem nadprzyrodzonym służę we wspólnocie Kościoła, i podziękuję za niego Duchowi Świętemu.
 2. Rozważając tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, poproszę o łaskę pokory w służbie Kościoła.

18-01-2018

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Duchu Święty przyjdź" 

Dnia 19 stycznia  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Dnia 20 stycznia (sobota) o godz. 17:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Odmówię modlitwę Przybądź, Duchu Święty jako zaproszenie Go do mojego życia, abym jeszcze bardziej odkrywał Jego obecność w codziennych sytuacjach. 
 2. Kiedy uda mi się choć raz uczynić coś dobrego z miłości do drugiego człowieka, podziękuję Duchowi Świętemu i własnymi słowami poproszę o siły do wypełniania Jego woli. 

10-12-2017

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Rozterki głosiciela" 

Dnia 15 grudnia  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Dnia 16grudnia (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Ofiaruję dodatkowo dziesiątek różańca za zbawienie tych, którzy w ostatnim czasie odrzucili moje świadectwo wiary. 
 2. Przeczytam książkę albo artykuł w prasie katolickiej, który pomoże mi pogłębić swoją wiarę i wiedzę o chrześcijaństwie, abym lepiej świadczył o Jezusie. 

7-11-2017

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Zabrać Boga do pracy" 

Dnia 17 listopada  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Dnia 18 listopada (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Ofiaruję Bogu moje codzienne obowiązki zawodowe w intencji mojego szefa i kolegów z pracy.
 2. Opowiem komuś z pracy, z radością i delikatnością, jeden z artykułów, który mnie najbardziej poruszył, i zachęcę go do jego lektury.

25-10-2017

Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe i konferencję dla członków Róż i sympatyków pt. "Boży przewodnicy" 

Dnia 27 października  (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington 

Dnia 28 października (sobota) o godz. 18:00  w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle 

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

 1. Ofiaruję jedną część różańca za moich nauczycieli i wychowawców, postaram się imiennie podziękować za nich Bogu.
 2. Przypomnę sobie i opowiem dziecku, wnuczkowi świadectwo o dobrym nauczycielu, Bożym przewodniku, którego spotkałem na swojej szkolnej drodze.19-04-2017

 

Dnia 22 kwietnia (trzecia sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe. dla członków Róż i sympatyków. Po nabożeństwie zapraszam na konferencję pt. "Nieuniknione cierpienie".  

Dnia 21 kwietnia (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe i kwietniowa konferencja. 

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji

Odwiedzę chorą osobę z mojej rodziny albo z sąsiedztwa. 

Pomodlę się za umierających przynajmniej raz dziennie.

15-03-2017

Dnia 18 marca (trzecia sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe. dla członków Róż i sympatyków. Po nabożeństwie zapraszam konferencję pt. "Rodzina podstawą misji" oraz "Osoby starsze w dziele ewangelizacji".  

Dnia 17 marca (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe i marcowa konferencja. 

W czasie tych spotkań będziemy również dzielić się świadectwami uzdrowień i swoimi wrażeniami z rekolekcji, które w naszej parafii poprowadził Witek Wilk.

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!

Zadania na najbliższy miesiąc - do wykonania licząc od dnia konferencji:

  Każdego dnia znajdę chwilę na osobistą modlitwę przed Bogiem. 

Zaproszę do krótkiej modlitwy mojego współmałżonka, dzieci. Jeśli odmówią, ponowię zaproszenie po jakimś czasie 

Każdego dnia pomodlę się modlitwą Ojcze nasz w intencji moich bliskich i tych, których Bóg stawia na mojej drodze. 

Spróbuję opowiedzieć swoim najbliższym o łasce, którą otrzymałem od Boga w ostatnim czasie.

30-01-2017

Dnia 25 lutego (czwarta sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe. dla członków Róż i sympatyków. Po nabożeństwie zapraszam konferencję pt. "Rodzina podstawą misji".  ODWOŁANE - najbliższe spotkanie w marcu. 

Dnia 24 lutego (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe i lutowa konferencja. ODWOŁANE - najbliższe spotkanie w marcu. 

Serdecznie wszystkich zapraszam!!

17-01-2017

Dnia 21 stycznia (trzecia sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe. dla członków Róż i sympatyków. Po nabożeństwie zapraszam konferencję pt. "Idżcie i głoście ".     

Dnia 25 stycznia (środa) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe i styczniowa konferencja.

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!

03-12-2016

Dnia 17 grudnia (trzecia sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe. dla członków Róż i sympatyków. Po nabożeństwie zapraszam konferencję pt. " Przez wiarę i chrzest do świadectwa ".     

Dnia 16 grudnia (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe i grudniowa konferencja6

Serdecznie wszystkich zapraszam!!

29-11-2016

Dnia 12 listopada (druga sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla członków Róż i sympatyków. Po Mszy zapraszam na wspólną modlitwę i konferencję pt. "Nowy człowiek" do Ośrodka Polskiego.    

Dnia 18 listopada (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe i listopadowa konferencja.

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!      

3-10-2016

Dnia 8 października (druga sobota miesiąca) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Nabożeństwo Różańcowe i Msza Św. dla członków Róż i sympatyków. Po Mszy zapraszam na coroczne spotkanie do Ośrodka Polskiego. 

10-09-2016

Dnia 10 września ( druga sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla członków Róż i sympatyków. Po Mszy zapraszam na konferencję pt. "Opieka Maryi w naszym życiu" do Ośrodka Polskiego.                           

Dnia 16 września (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się wrześniowa konferencja.

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!

29-06-2016

Dnia 9 lipca ( druga sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla członków Róż i sympatyków. Po Mszy zapraszam na konferencję pt. "Narodziny nowego człowieka" i "Godność Dziecka Bożego"  do Ośrodka Polskiego.                           

Dnia 15 lipca (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się wakacyjna konferencja.

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!

1-06-2016

Dnia 4 czerwca (sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla członków Róż i sympatyków. Po Mszy zapraszam na konferencję pt. "Katechumenat wczoraj i dziś" do Ośrodka Polskiego.                           

Dnia 10 czerwca (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się czerwcowa konferencja.

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!                                                                                                                                                                                                  

19-04-2016

Dnia 7 maja (sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla członków Róż i sympatyków. Po Mszy zapraszam na konferencję pt. "Całe życie jesteśmy katechumenami" do Ośrodka Polskiego.                           

Dnia 13 maja (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się majowa konferencja. ODWOŁANA !!!

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                   1-04-2016

Dnia 2 kwietnia (sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla członków Róż i sympatyków.

Niestety z przyczyn ode mnie nie zależnych muszę odowłać konferencje w tym miesiącu. Temat kwietniowej konferecji zostanie omówiony za miesiąc 7 maja (sobota) dla Newcastle oraz dnia 13 maja (piątek) w Darlington wraz z majową konferencją. 

23-02-2016

Dnia 5 marca (sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla członków Róż i sympatyków. Po Mszy zapraszam na konferencję do Ośrodka Polskiego. Tytuł marcowej konferencji "Wielki Post - przypomnienie chrztu i pokuta".                             

Dnia 15 marca (wtorek) o godz. 18:00 w domu prywatnym odbędzie się marcowa konferencja. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w Darlington proszę o kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; lub tel.  07864 984063

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!

 24-01-2016

Dnia 6 lutego (sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla Róż. Po Mszy zapraszam na lutową konferencję pt. "Chrzest - od niego wszystko się zaczęło". Tym razem konferencja odbędzie się w Kaplicy.                                  

Dnia 12 lutego (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się lutowa konferencja. 

 Serdecznie wszystkich zapraszam!!! 

13-12-2015

Dnia 9 styczna (sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla Róż. Po Mszy zapraszam na styczniową konferencję pt. "Chrześcijańska nowość życia" do Ośrodka Polskiego.                                    

Dnia 15 stycznia (piątek) o godz. 18:00 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się styczniowa konferencja. 

 Serdecznie wszystkich zapraszam!!! 

18-11-2015

Dnia 5 grudnia (sobota) o godz. 18:00 w Kaplicy MB Częstochowskiej w Newcastle odbędzie się Msza Św. dla Róż. Po Mszy zapraszam na grudniową konferencję pt. "Zaufać mimo wszystko" do Ośrodka Polskiego.                                    

Dnia 10 grudnia (czwartek) o godz. 17:30 w Kościele Św. Teresy w Darlington odbędzie się grudniowa konferencja.

Serdecznie wszystkich zapraszam!!! 

12-11-2015

Dnia 12 - go listoopada 2015r. o godz. 17;00 odbędzie się listopadowa konferencja dla członków Róż Różańcowych oraz sympatyków w kościele Św. Teresy w Darlington. Serdecznie wszystkich zapraszam !!!