Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli [Mt 6,1a]

Przejdź do liturgii dnia

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH CZERWIEC 2019

tajemnice różańcowe

Dnia 2 czerwca 2019r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu czerwcu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę najbiedniejszym

Wiele razy słyszymy, że kapłaństwo to służba. Kapłan jest sługą Eucharystii, bo na jego słowa konsekracji Chrystus zstępuje na ołtarz i staje się Chlebem. Jest Sługą Miłosierdzia, bo w imieniu Chrystusa ma moc odpuszczania grzechów. Każdy kapłan poczytuje sobie tę służbę jako ogromny przywilej i wyróżnienie. Nie może jednak zapomnieć postawy Mistrza, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).

.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH MAJ 2019

 

Dnia 5 maja 2019r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

 

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu maju modli się Ojciec Święty Franciszek:       

 

by Kościół w Afryce przez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

 

Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma jednej Afryki. Afryka, jak niejeden kraj tego kontynentu, ma wiele twarzy. I to pod każdym względem – przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i religijnym. W Demokratycznej Republice Konga żyje ponad 400 grup etnicznych, na Wybrzeżu Kości Słoniowej – około 100, a w Tanzanii są obecne 124 takie grupy. Stąd prośba Ojca Świętego o modlitwę za Kościół w Afryce.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH KWIECIEŃ 2019 

Dnia 7 kwietnia 2019r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu kwietniu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Za lekarzy i pracowników organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną i narażających własne życie, aby ocalić innych.

„Niesiemy pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Działamy z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Naszą misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych”. Słowa te zostały umieszczone na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. Pokazują misję wielu ludzi, którzy narażając własne życie, niosą pomoc tam, gdzie toczy się wojna. Wspierając finansowo różnego rodzaju akcje pomocy, nie zapominajmy o wsparciu modlitewnym. Kiedy życie ludzkie ciągle jest w niebezpieczeństwie, dobrze jest czuć, że jest ktoś, kto czuwa nade mną, daje siłę i odwagę w służbie drugiemu człowiekowi.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH MARZEC 2019

Dnia 3 marca 2019r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewagelizacyjna w której w miesiącu marcu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Chrześcijanie są dziś najbardziej prześladowaną grupą religijną świata, do aktów przemocy dochodzi w 128 państwach – alarmuje Ordo Iuris. Jest to niesamowite, bo okazuje się, że żyjemy w okresie największych prześladowań w historii chrześcijaństwa! Na wyznawcach Chrystusa dokonuje się dziś aktów ludobójstwa. Są oni też poddawani dyskryminacji w wielu sferach codziennego życia, np. przez utrudnianie wykonywania zawodu lub otrzymania dokumentów. Nasi bracia i siostry potrzebują wsparcia całego chrześcijańskiego świata. Twojej i mojej modlitwy, aby ich prawo do wyznawania wiary w Chrystusa było respektowane. Panie, umocnij wiarę Twoich prześladowanych dzieci i bądź przy nich ze swoją mocą.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LUTY 2019

Dnia 3 lutego 2019r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku. 

Intencja ewagelizacyjna w której w miesiącu lutym modli się Ojciec Święty Franciszek:       

O wielkoduszne otoczenie opieką ofiar handlu ludźmi, przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Czas wielkich odkryć geograficznych to XV i XVI w. Europejskie mocarstwa dokonywały wówczas podbojów obcych terytoriów, przejmowały je oraz podporządkowywały sobie zamieszkującą tam ludność. To wtedy rozwinęły się niewolnictwo i handel ludźmi. Przerażające jest to, że także w XXI w. – kiedy nasza cywilizacja w tak znacznym stopniu się rozwinęła – handel ludźmi, którego celem jest często przymusowa prostytucja, trwa nadal, i to w krajach bogatych. Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć doświadczają często chorób psychicznych, a także popadają w różne formy uzależnień. Prośmy o to, aby nie brakowało tych, którzy wspaniałomyślnie i z otwartym sercem przyjmą te osoby i otoczą je troską.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH STYCZEŃ 2019

Dnia 6 stycznia 2019r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu lutym modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie widać było entuzjazm i radość ludzi młodych. Śpiewy, tańce, kolorowe stroje przyciągały uwagę mieszkańców Krakowa. Na tym tle wyróżniali się młodzi z Ameryki Łacińskiej – byli istnym „wulkanem radości”. Może dlatego Papież prosi nas na początku nowego roku o modlitwę za młodych, a szczególnie młodych z Ameryki Łacińskiej. Zna przecież ich problemy i troski, z jakimi na co dzień się zmagają, ale zna też ich radość wiary. Przecież Ewangelia nie jest dla smutnych – to radosna nowina o zbawieniu – o Bogu, który nas kocha i chce naszego szczęścia. Nie można jej głosić ze smutną miną i grymasem zniechęcenia na twarzy. Fiat Maryi to okrzyk radości, który w pełni wybrzmiał w Magnificat.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH GRUDZIEŃ 2018

Dnia 2 grudnia 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku. 

Intencja ogólna w której w miesiącu grudniu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami. 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LISTOPAD 2018

Dnia 4 listopada 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku. 

Intencja ogólna w której w miesiącu listopadzie modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo; stworzył nas z miłości i do miłości, do życia we wspólnocie. Człowiek jako istota rozumna i wolna może porozumiewać się w różny sposób – nie tylko za pomocą słowa mówionego i pisanego – ale także poprzez gesty i różnego rodzaju znaki. Potrzebujemy języka, aby stworzyć wspólnotę, społeczność. Język może także ranić, niszczyć i zabijać. Dziś wśród wielu waśni i kłótni, nienawiści i niezgody potrzeba nam języka serca i dialogu. Niech nasza modlitwa wyprosi tę łaskę dla wielu z nas, dla przywódców państw i narodów, dla terrorystów i przedstawicieli mafii, przestępczych gangów, dla współczesnych dyktatorów.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PAŹDZIERNIK 2018

Dnia 7 października 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu październiku modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

„Misyjność jest wpisana w samo serce każdej formy życia konsekrowanego” (Vita consecrata, 25) – pisał Jan Paweł II. Wystarczy prześledzić poszczególne charyzmaty zakonów, aby zobaczyć, jak Bóg daje natchnienie w konkretnym czasie i miejscu, aby powstawały zgromadzenia ogarniające swoją posługą tych, którzy jej najbardziej potrzebowali. Dzisiaj bycie siostrą, kapłanem czy bratem zakonnym już jest piękną misją ukazania światu postawy służby ubogim, zepchniętym na margines. Wiele zakonów na nowo odnajduje swój charyzmat, inne, nowo powstałe, odczytują swoją misję w Kościele tu i teraz. Wypraszajmy więc dla wszystkich osób życia konsekrowanego nowy zapał misyjny, bo jak sam Jezus powiedział: „ubogich zawsze macie u siebie”. 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH WRZESIEŃ 2018

Dnia 2 września 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu wrześniu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. 

Wszyscy zgodzimy się z tym, że edukacja stanowi jedno z podstawowych praw człowieka. Niestety, w wielu przypadkach biedne państwa afrykańskie nie są w stanie zapewnić swoim obywatelom wykształcenia nawet w stopniu podstawowym. Władzom zresztą często na tym nie zależy, ­łatwiej bowiem kierować krajem ludzi niewykształconych. Szkoła jest więc dla dzieci i młodzieży najlepszą inwestycją. Mamy wiele możliwości wsparcia (adoptowania) dzieci w Afryce, aby mogły się uczyć. Wspierajmy też modlitwą wszelkie inicjatywy misjonarzy na całym świecie, aby jak najwięcej młodych miało dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. W przeciwnym razie ubogie narody Afryki nigdy nie wyjdą z biedy i upokorzenia i zawsze będą na garnuszku narodów bogatych i ekonomicznie rozwiniętych.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH SIERPIEŃ 2018

Dnia 5 sierpnia 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu sierpniu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

To, że rodzina jest skarbem ludzkości, wie każdy, kto przyszedł na świat w rodzinie i wszystko jej zawdzięcza. To, że ekonomia i polityka rządzą się swoimi prawami, nie licząc się ani z pojedynczym człowiekiem, ani z rodziną, widzimy, śledząc wiadomości podawane przez media. Modlitwa o wiarę w rodzinie, która będzie silna Bogiem, i modlitwa za wielkich tego świata – o mądre decyzje i wybory ekonomiczne i polityczne – jest wielkim bojem, który musimy stoczyć, aby nie nastąpiła zagłada ludzkości. Uratowanie zdrowej, normalnej, kochającej się rodziny to ratunek dla ludzkości i dla każdego z nas.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LIPIEC 2018

Dnia 1 lipca 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu lipcu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH CZERWIEC 2018

Dnia 3 czerwca 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu czerwcu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Wielu ludziom, i to niekoniecznie młodym, portale społecznościowe służą do codziennego komunikowania się. Jeżeli ktoś decyduje się na nawiązanie kontaktów towarzyskich, powinien jednak pamiętać, że świat wirtualny wcale nie zwalnia z podstawowych norm i zasad zachowania. Tu też obowiązuje kultura słowa, poszanowanie godności drugiego człowieka, jego poglądów – nawet jeśli są inne niż moje. Jako chrześcijanin mogę i powinienem wykorzystać i tę wirtualną przestrzeń na ewangelizację, czyli głoszenie najpiękniejszego przykazania: przykazania miłości Boga i człowieka.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH MAJ 2018 

Dnia 6 maja 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu maju modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata..

Doceniając szczególne wybranie i powołanie, jakim jest kapłaństwo czy życie konsekrowane w Kościele, nie możemy nie dostrzec roli ludzi świeckich. Przecież ich jest w Kościele najwięcej. To ogromny potencjał darów i talentów, możliwości i zdolności, które mogą i powinni wykorzystać w codziennym życiu, dzieląc się swoją wiarą. Nie muszą głosić kazań. Dziś niejednego młodego bardziej przekona świadectwo nawróconego narkomana czy człowieka „z marginesu” niż piękne i podniosłe kazanie księdza. Wielu młodych, mając niezwykłe pomysły, prowadzi innych do Chrystusa.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH KWIECIEŃ 2018

Dnia 1 kwietnia 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku. 

Intencja ogólna w której w miesiącu kwietniu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Wszyscy cieszymy się, kiedy gospodarka naszego kraju ma się dobrze i się rozwija. To znak, że obywatelom żyje się lepiej. Niestety, widzimy, że zaangażowanie w pracę wyklucza nas często z życia społecznego, rodzinnego. Praca daje mi pieniądze, ale często zabiera mój czas osobisty, nie zostawia go dla rodziny, dla przyjaciół, dla Boga. W krajach bogatych pojawia się jeszcze inny problem: wyzysku przez pracodawcę. Ludzie pracują dużo i ponad swoje siły, zarabiają jednak grosze i nie mogą utrzymać swojej rodziny. Gospodarka rozwija się, a podstawowych potrzeb nie można zabezpieczyć. Wspierajmy modlitwą troskę Ojca Świętego o właściwe zarządzanie gospodarką na świecie, uwzględniające potrzeby i godność każdego człowieka.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH MARZEC 2018 

Dnia 4 marca 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu marcu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Zauważamy coraz większą różnorodność ruchów i wspólnot w Kościele. Czasem pojawiają się ludzie, którzy chcą zmieniać Kościół po swojemu, bo tak czują, bo wydaje im się, że tak będzie lepiej. Istnieje dziś wielka potrzeba formacji, aby móc rozeznawać dary i charyzmaty, których Duch Święty i dzisiaj nie skąpi Kościołowi. Chrześcijanin, członek wspólnoty czy ruchu dobrze uformowany duchowo i intelektualnie, będzie mógł spokojnie rozeznać i odczytać, czego Duch Święty od niego oczekuje, na jakie dary ma się otworzyć, aby trwać mocno w Kościele i pozostać w łączności z Kościołem. Chrystus jest obecny w swoim Kościele, dlatego posłuszeństwo Kościołowi jest posłuszeństwem Chrystusowi.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LUTY 2018

Dnia 4 lutego 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu lutym modli się Ojciec Święty Franciszek:     

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja..

Słowo „korupcja” pochodzi od łacińskiego corruptio – zepsucie. Jak zepsute i zniszczone sumienia muszą mieć ludzie wykształceni, znani, skoro nadużywają swoich stanowisk – piastując władzę materialną, duchową czy polityczną, szukają własnych korzyści, a nie dobra pracownika, obywatela, wiernego… Poziom korupcji może być bardzo różny: od drobnych przypadków wykorzystania wpływu, przez faworyzowanie w celu uzyskiwania przysług, do kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości. Wobec rozmiaru korupcji często jesteśmy bezradni. Bierzmy więc ufnie do ręki różaniec – potężną broń przeciw szatanowi, który jest ojcem kłamstwa, a więc i korupcji. Otoczmy modlitwą polityków, ludzi biznesu, duchownych – aby nigdy nie pozwolili, żeby w ich sercu zwyciężyło zło korupcji.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH STYCZEŃ 2018

Dnia 7 stycznia 2018r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja misyjna w której w miesiącu styczniu modli się Ojciec Święty Franciszek:      

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, a także inne mniejszości religijne, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności..

Papież Franciszek po raz kolejny prosi o modlitwę za chrześcijan zamieszkujących kraje Azji. Azja to nie tylko potężna Rosja, gdzie po wielu latach chrześcijanie znów mogą cieszyć się jako taką wolnością religijną, lecz także największe pod względem ludności Chiny, gdzie Kościół jest wciąż prześladowany, Indie z bogatą kulturą i różnorodnością wierzeń religijnych… Odpowiedzmy więc jeszcze raz na prośbę Ojca Świętego. Wspierajmy modlitwą chrześcijan zamieszkujących kraje azjatyckie, wypraszajmy dar wolności w wyznawaniu wiary.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH GRUDZIEŃ 2017

Dnia 3 grudnia 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu grudniu modli się Ojciec Święty Franciszek:      

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując swoją mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Chociaż osoby starsze, nasze babcie i dziadkowie, często nie nadążają za współczesną techniką, to mają coś, czego nie ma młode pokolenie: życiową mądrość i doświadczenie. To szczególny skarb, którym dzielą się ze swoimi ­dziećmi i wnukami. To przecież ich żywa wiara, modlitwa – szczególnie różańcowa – kształtuje wiarę w kolejnych pokoleniach. To ich piękne życie, wymagania, które sobie stawiali, jest wymownym świadectwem kształtującym postawy dzieci i młodzieży. Módlmy się za osoby starsze, aby wspierane i doceniane przez rodziny i wspólnoty chrześcijańskie, były świadectwem wiary dla przyszłych pokoleń Polek i Polaków. 

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LISTOPAD 2017

Dnia 5 listopada 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu listopadzie modli się Ojciec Święty Franciszek:      

Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Azja to największy kontynent na Ziemi, a zarazem mozaika ras i religii. Chrześcijanie w Azji stanowią niewielką, trzyprocentową grupę. Ich liczba wzrasta jednak jak na żadnym innym kontynencie. W samym tylko 2010 r. w Azji przybyło 40 mln katolików. Niestety, mimo rozwoju Kościoła nasilają się także prześladowania chrześcijan w tamtym rejonie. Potrzeba więc modlitwy, aby chrześcijanie, mimo prześladowań, przyczyniali się do dialogu między religiami, pokoju i wzajemnego zrozumienia.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PAŹDZIERNIK 2017

Dnia 1 października 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu październiku modli się Ojciec Święty Franciszek:      

Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Już w Starym Testamencie obowiązywała zasada, że należy wynagrodzić uczciwie za pracę, zanim zajdzie słońce. Św. Paweł w Liście do Tymoteusza przypomina: „Godzien jest robotnik zapłaty swojej” (1 Tm 5, 18). Ale oprócz uczciwej zapłaty pracownik ma prawo do urlopu, do godziwych warunków pracy itp. Zagwarantowania tych praw domaga się sama godność osoby ludzkiej. Nawet bezrobotni nie są skazani na bezczynność, oni też mają prawo do pracy. Módlmy się o poszanowanie praw pracowników i o miejsca pracy dla bezrobotnych.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH WRZESIEŃ 2017

Dnia 3 września 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu wrześniu modli się Ojciec Święty Franciszek:      

Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscem przekazywania wiary i dawania świadectwa miłości. 

Podstawową wspólnotą w Kościele jest parafia. To tutaj rozpoczyna się i rozwija życie sakramentalne – począwszy od chrztu, poprzez który zostaliśmy włączeni do Kościoła. Tu przeżywamy cały rok liturgiczny, tu gromadzimy się w każdą niedzielę na Eucharystii. Tu, poprzez katechezę czy spotkania formacyjne w grupach parafialnych, dokonuje się przekazanie wiary. Tu możemy liczyć na wsparcie duchowe i materialne, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Módlmy się, aby jak najwięcej parafii tętniło duchem misyjnym i dzięki temu angażowało coraz więcej ludzi do dawania świadectwa wiary i miłości.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH SIERPIEŃ 2017

Dnia 6 sierpnia 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu sierpniu modli się Ojciec Święty Franciszek:      

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu ­pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Piękno jest jednym z atrybutów Boga – wystarczy popatrzeć na stworzony przez Niego świat. Każdy z nas stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga. Odkrywamy swoje piękno duchowe – duszę nieśmiertelną.Człowiek obdarzony talentem także może tworzyć piękno. Szkoda, że pseudoartyści posługują się skandalem, prowokacją, obrażaniem uczuć religijnych, uznając to za sztukę.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LIPIEC 2017

Dnia 2 lipca 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu lipcu modli się Ojciec Święty Franciszek:      

Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Czyż ci, którzy oddalili się od Boga, od sakramentów, od wiary, nie są wciąż naszymi braćmi? Oni, tak jak my, przyjęli chrzest i wciąż są dziećmi Boga. Potrzeba naszej modlitwy, potrzeba prawdziwego, autentycznego, żywego świadectwa wiary, aby na nowo odkryli skarb wiary, który utracili, na nowo odkryli Boga żywego i prawdziwego, czekającego z otwartymi ramionami na ich powrót, aby okazać im swoje miłosierdzie.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH CZERWIEC 2017

Dnia 4 czerwca 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu czerwcu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

Handel jest częścią naszej codziennej egzystencji. Począwszy od żywności, poprzez ubrania, środki czystości, sprzęty domowego użytku, aż po materiały budowlane czy surowce służące do produkcji różnorakich towarów – na wszystkim da się zarobić. Rodzi się pytanie: czy mamy prawo zarabiać na krzywdzie drugiego człowieka? Handel bronią przynosi ogromne zyski i wiele potęg światowych z tego korzysta. Zastanawiam się, jak można spać spokojnie, mając świadomość, że wiele niewinnych istot ludzkich będzie cierpiało lub straci życie, ponieważ sprzedaję broń… Módlmy się, aby odpowiedzialni za narody położyli kres handlowi bronią, który jest przyczyną cierpień tylu niewinnych ludzi.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH MAJ 2017

Dnia 7 maja 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa wyznaczoną tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu maju modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Niełatwo być prorokiem we własnej ojczyźnie. Doświadczył tego sam Jezus, nauczając w synagodze w swoim rodzinnym mieście. Niełatwo mówić o pojednaniu tam, gdzie panuje niezgoda między sąsiednimi plemionami; o sprawiedliwości tam, gdzie dzieli się ludzi na lepszych i gorszych; o pokoju tam, gdzie nadal toczą się bratobójcze wojny i giną niewinni ludzie. Módlmy się za chrześcijan w Afryce, aby naśladując Jezusa miłosiernego, swoim życiem dawali świadectwo, że mimo wszystko pokój, zgoda, sprawiedliwość są możliwe, jeśli uwierzymy i pokochamy Jezusa.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH KWIECIEŃ 2017

Dnia 2 kwietnia 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa wyznaczoną tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu kwietniu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Dzisiaj wielu młodym ludziom trudno podjąć decyzję o wyborze szkoły, kierunku studiów czy zawodu, który chcieliby wykonywać w życiu. Są i tacy, którzy żyją chwilą obecną, więc nie myślą o przyszłości, a na pewno nie odnoszą do niej słowa „powołanie”. Jednak wcześniej czy później trzeba się z tą rzeczywistością zmierzyć, bo przecież każdego z nas Bóg obdarza łaską powołania, tylko trzeba je odkryć i na nie odpowiedzieć. „Za i przed każdym powołaniem do kapłaństwa i życia konsekrowanego stoi zawsze czyjaś mocna i intensywna modlitwa: babci, dziadka, matki, ojca, wspólnoty… – mówił papież Franciszek. – Dlatego Jezus powiedział: «Proście Pana żniwa – to znaczy Boga Ojca – żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Mt 9, 38). Powołania rodzą się w modlitwie i z modlitwy. I dopiero w modlitwie mogą trwać i przynosić owoce” (Rozważanie przed modlitwą Regina coeli, 21 kwietnia 2013 r.). Jesteśmy więc wciąż wezwani do modlitwy za młodych, aby odkrywali w sobie piękno powołania do małżeństwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego i byli zdolni zostawić wszystko i iść za głosem Boga.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH MARZEC 2017

Dnia 5 marca 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa wyznaczoną tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu marcu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Międzynarodowa i międzywyznaniowa organizacja Open Doors podała w „Światowym indeksie prześladowań 2017”, że obecnie ponad 200 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych ze względu na wiarę. Jest to „największa prześladowana wspólnota wiary”. W świecie wciąż rozlega się wołanie Chrystusa, które usłyszał Szaweł w drodze do Damaszku: „Dlaczego Mnie prześladujesz?” (por. Dz 9, 4). Jakże potrzebne jest wsparcie tym, którzy każdego dnia muszą się liczyć z konsekwencjami, które przyjdzie im ponieść tylko za to, że wierzą w Chrystusa. Ileż im potrzeba odwagi, by nie zaprzeć się Chrystusa.

Prześladowani chrześcijanie potrzebują wsparcia całego Kościoła, modlitwy i naszego mężnego przyznawania się na co dzień do wiary. Potrzebują wsparcia materialnego, aby nie uciekać do innego, może lepszego świata, ale żyć tam, gdzie ich dom, dziedzictwo ich przodków. Pamiętajmy, że prześladowanie ma miejsce także wtedy, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy lub środki na utrzymanie; kiedy dzieci z powodu swojej wiary lub wiary rodziców nie mogą dostać się do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia; kiedy chrześcijanie z powodu presji otoczenia lub w obawie o swoje życie muszą opuścić swoje rodzinne strony. Nie tylko więc módlmy się za prześladowanych, ale też jako wspólnota Kościoła wspierajmy ich duchowo i materialnie.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LUTY 2017

Dnia 5 lutego 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa wyznaczoną tajemnicę wg  wyznaczonej kolejności określonej w grafiku.

Intencja ogólna w której w miesiącu lutym modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

„Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu albo go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów” – powiedział papież Franciszek 28 lipca na krakowskich Błoniach. Papież często mówi o uchodźcach, ludziach ubogich, spychanych na margines. Zawsze jest to poparte konkretnym czynem: łaźnie dla bezdomnych na placu św. Piotra, piątki miłosierdzia, podczas których Ojciec Święty odwiedza szczególne osoby i miejsca, etc. Zachowanie Papieża jest dla nas impulsem, aby otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka. Samo otwarcie się to już tak wiele. Ono rodzi w nas odruch dobra, życzliwości. Jeśli zamkniemy serca na ludzką biedę i nieszczęście, to i nasze domy i kościoły będą także zamknięte. Módlmy się, aby wszyscy, a szczególnie potrzebujący pomocy, znajdowali w naszych wspólnotach pomoc i wsparcie.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH STYCZEŃ 2017

Dnia 1  stycznia 2017r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa wyznaczoną tajemnicę wg kolejności.

Intencja ewangelizacyjna w której w miesiącu styczniu modli się Ojciec Święty Franciszek:       

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. 

 „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2, 10). Te słowa Pana odnoszą się do Kościoła w Smyrnie, który jest uciskany i prześladowany. To zachęta do odwagi wobec cierpień i prześladowań. Dziś Pan mówi do nas kapłanów: bądź wierny swojemu powołaniu. Mówi do małżonków: Bądź wierna swojemu mężowi, bądź wierny swojej żonie. Pan mówi do nas, abyśmy dochowali Mu wierności. Wiele było w dziejach Kościoła podziałów i rozłamów, bo ludzie odeszli od nauczania Pana, przestali być wierni Ewangelii. Choć wyznań chrześcijańskich jest wiele, to pamiętajmy, że nauka Pana zapisana w Ewangelii jest jedna, ta sama od dwóch tysięcy lat i niezmienna. Tylko pozostając jej wierni, możemy poprzez modlitwę, miłość braterską wyprosić dar jedności dla Kościoła.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH GRUDZIEŃ 2016

Dnia 4 grudnia2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku

Intencjw których w miesiącu grudniu modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Bogu dzięki, dla wielu z nas dzieciństwo to wspomnienie wspaniałych chwil przeżywanych w atmosferze miłości rodziców i ciepła domu rodzinnego. Przerażający jest już sam widok dzieci trzymających prawdziwą broń zamiast zabawek czy podręczników, a cóż dopiero kiedy pomyślimy, że te dzieci nierzadko mają już na sumieniu zabójstwo człowieka. Ile modlitwy potrzeba, aby na świecie ustały wojny i konflikty zbrojne, które doprowadzają do tak wielkich zbrodni wobec niewinnych dzieci.

II papieska ewangelizacyjna:      

Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Jan Paweł II nieraz przypominał, że Europa powinna powrócić do swoich chrześcijańskich korzeni. Niestety, Stary Kontynent zapomniał o dziedzictwie wiary i o tym, ile zawdzięcza chrześcijaństwu. Dzisiaj musimy na nowo odkrywać piękno i prawdę Ewangelii. Dzisiaj potrzeba wielkiej modlitwy za Europę, aby po raz kolejny odkryła obecność Boga. By Jego prawo, które wyryte jest w sercach ludzkich, uznała za swoje.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LISTOPAD 2016

Dnia 6 listopada 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencjw których w miesiącu listopadzie modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść (…), byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie…” (Mt 25, 35). Słowa Jezusa o tym, że będziemy sądzeni z miłości, są bardzo konkretną wskazówką postępowania wobec potrzebują

cych. Dziś świat zrobił się na tyle mały, że problemy jednego kraju stają się problemami wszystkich. Dlatego ważna jest solidarność w wysiłkach wobec uchodźców, szczególnie z tymi krajami, w których wielu szuka schronienia.

II papieska ewangelizacyjna:      

Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

„Spraw, Panie, aby mi się chciało, tak jak mi się nie chce”. Ta trochę żartobliwa modlitwa pokazuje, czym jest pokusa zniechęcenia, obejmująca coraz więcej ludzi niewytrzymujących tempa życia. Widać to też w naszym duszpasterskim działaniu. Dlatego ważna jest współpraca i wzajemne wspieranie się kapłanów i świeckich w działaniu na rzecz wspólnoty (parafii) i wspólna modlitwa o zapał i gorliwość w głoszeniu Ewangelii. 

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PAŹDZIERNIK 2016

Dnia 2 października 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu pażdzierniku modli się Ojciec Święty Franciszek:  

I papieska ogólna:   

Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki. 

Nikomu nie trzeba przypominać, jak wielką rolę odgrywają media w naszym życiu. I choć wielu z nas chętnie czyta różne ciekawostki i sensacyjki ze świata polityki, filmu czy muzyki, to wciąż jest w nas pragnienie poznawania prawdy. Dlatego tak ważne jest, aby media służyły przede wszystkim prawdzie. Niestety, wciąż wielu jest dziennikarzy, którzy dla zysku czy sławy posługują się manipulacją. Wtedy zamiast dobra pojawia się krzywda i wykorzystanie innych. Potrzebna jest więc modlitwa za dziennikarzy, aby realizując powołanie, jakim ich Bóg obdarzył, w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

II papieska ewangelizacyjna:      

Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Co roku w październiku przeżywamy Tydzień Misyjny. To piękna okazja, aby nasze serca poczuły tę wielką odpowiedzialność nie tylko za wiarę przekazywaną w rodzinie, ale też za Kościół, który z natury jest misyjny. Musimy sobie wyraźnie uświadomić, że słowa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…” Chrystus wypowiada konkretnie do mnie i do Ciebie. Pomyśl, jak możesz je zrealizować tu i teraz, tam, gdzie na co dzień żyjesz, pracujesz i mieszkasz, i módl się o autentyczną radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH WRZESIEŃ 2016

Dnia 4 września 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu wrześniu modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.

Ważne jest dobro społeczne, dobro wspólne, ale najważniejszy jest człowiek jako osoba. Św. Jan Paweł II jako profesor KUL, biskup i papież nauczał, że człowiek stanowi najdoskonalsze dzieło stworzone przez Boga z miłości, obdarzone nieśmiertelną duszą, rozumem, wolną wolą i eschatologicznym powołaniem. Dlatego tak istotne jest, aby każdy z nas wnosił jak najwięcej dobra i miłości w to wspólne dobro, jakim jest rodzina, małżeństwo, środowisko, w którym żyjemy, Kościół, Ojczyzna.

II papieska ewangelizacyjna:      

Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Naszą drogę wiary rozpoczyna sakrament chrztu. Wszystkie pozostałe sakramenty – znaki obecności Jezusa – nie są tylko kolejnymi krokami na tej drodze. One są również po to, aby innych zaprosić na tę drogę wiary, którą ja już idę. Dlatego przystępując do sakramentów, podejmujemy coraz bardziej świadomie misję ewangelizacyjną. To jest nie tylko nasz wybór, lecz także nakaz naszego Mistrza, który znajdujemy na kartach Ewangelii: „Idźcie i głoście”

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH SIERPIEŃ 2016

Dnia 7 sierpnia 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu sierpniu modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie. 

Wielkie imprezy sportowe, jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, to spotkania ludzi uprawiających różne dyscypliny sportowe, przybyłych ze wszystkich kontynentów. I chociaż sport kojarzy się przede wszystkim z rywalizacją, to przecież do walki o najlepsze miejsca stają obok siebie ludzie różnych kultur i religii. O ile politycy i przywódcy państw bywają wrogo do siebie nastawieni, o tyle sportowcy, zwłaszcza w takich momentach, są ponad polityką i wojnami. Oni potrafią przekazać sobie i światu znak pokoju.

II papieska ewangelizacyjna:       

Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Temat wraca jak bumerang. Świat bardziej zwróci się do Jezusa, jeżeli my, chrześcijanie, damy przykład, jak żyjemy Ewangelią. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). O taką postawę wiary, uczciwości i miłości bliźniego mamy modlić się dla siebie samych.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LIPIEC 2016

Dnia 3 lipca 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu lipcu modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone..

Kiedy słyszymy o potomkach plemion zamieszkujących tereny misyjne, zdawałoby się, że to dawna historia. To nie jest prawda. Nadal żyją ludy, które od wieków zamieszkują dane tereny. Niestety, wraz z nadejściem cywilizacji zagrożona staje się ich tożsamość i egzystencja. Trzeba pamiętać, że najwięcej owoców przynosiła tubylcom ewangelizacja tam, gdzie szanowane były ich własne zwyczaje, język i kultura. Wówczas Ewangelia Chrystusa wnosiła w nie nowe oblicze.

II papieska ewangelizacyjna:         

Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

W Ameryce Łacińskiej wciąż żyje 425 milionów katolików, co stanowi 40 proc. światowej populacji wiernych Kościoła. Niestety, sytuacja katolicyzmu nie jest dobra. Smuci zwłaszcza przebijające się z wyników sondażu zobojętnienie i laicyzacja, gotowość do zgniłych kompromisów ze światem. Potrzeba więc wielkiej modlitwy o nowy zapał i entuzjazm wiary dla katolików zamieszkujących Amerykę Łacińską i Karaiby.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH CZERWIEC 2016

Dnia 5 czerwca 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu czerwcu modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne, znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Znane jest powiedzenie, że „starość się Panu Bogu nie udała”. Ludzie starsi często bardziej przeżywają samotność niż dotykające ich choroby. Do- brze, że pojawia się coraz więcej klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku. To szansa, aby owocnie wykorzystać starość, do czego zachęcał św. Jan Paweł II w Liście do osób w podeszłym wieku. Wesprzyjmy więc mo- dlitwą osoby starsze, samotne, niezauważane przez najbliższych, aby i one poprzez spotkania i bycie razem mogły przeżywać drugą młodość.

II papieska ewangelizacyjna:         

Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów z radością żyjących Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

Niełatwo dzisiaj przygotować młodych ludzi, którzy odczytali głos powołania do życia kapłańskiego czy zakonnego. Na etapie seminarium czy nowicjatu ważną rolę odgrywają ojcowie duchowni, spowiednicy, mistrzowie nowicjatu. To nie tylko spotkania, rozmowy, konferencje, dni skupienia. Najpiękniejszą formacją jest zobaczyć w ich oczach radość życia Ewangelią, radość bycia powołanym. Prośmy o mądrość dla formatorów, aby swoim świadectwem radości wiary kształtowali serca i umysły przyszłych kapłanów czy zakonników.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH MAJ 2016

Dnia 1 maja 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu maju modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Nie ma chyba na świecie takiego miejsca, gdzie nie darzono by wielkim szacunkiem matki. Kiedy jednak mówimy o życiu społecznym i miejscu w nim kobiety – to już inna sprawa. W wielu krajach kobiety nie mają równych praw z mężczyznami. Czasem traktowane są jako siła robocza, nie mają nic do powiedzenia. Prośmy w intencji wszystkich kobiet na świecie, aby były traktowane ze czcią i szacunkiem i aby zrozumiano, że rola kobiety w życiu społecznym jest nie do przecenienia.

II papieska ewangelizacyjna:         

Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Różne intencje towarzyszą nam podczas modlitwy. Są modlitwy błagalne, dziękczynne, uwielbienia, przebłagania za grzechy. W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae św. Jan Paweł II napisał, że różaniec jest modlitwą „o pokój i za rodziny”. Jako Żywy Różaniec modlimy się w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Wsłuchujmy się więc uważnie w głos papieża Franciszka. On tak wiele mówi o wyjściu na peryferie współczesnego świata z Ewangelią i tak bardzo zatroskany jest o pokój na świecie. Módlmy się więc, aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH KWIECIEŃ 2016

Dnia 3 kwietnia 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu kwietniu modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

 Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.  

W naszych wioskach coraz więcej jest tzw. unijnych gospodarstw rolnych, które stają się w dosłownym tego słowa znaczeniu ogromnymi przedsiębiorstwami. Nie brak jednak rolników, którzy kochają ziemię i mimo że przynosi ona niewielki dochód, pielęgnują ją i uprawiają. To jest ich codzienna mozolna praca, którą nie zawsze doceniamy. Kupując chleb, mleko, warzywa, owoce, mięso, pomyśl o ciężkiej pracy rolników, którą muszą wykonywać, żeby to wszystko mogło znaleźć się na naszych stołach, i pomódl się za nich.

II papieska ewangelizacyjna:         

Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych

W wielu krajach Afryki nie ustają konflikty na tle religijnym i politycznym. Różnego rodzaju religie pogańskie, religie poszczególnych plemion funkcjonują obok chrześcijaństwa. W tym galimatiasie potrzeba świadków miłości i wiary. Chrześcijanie mają dać świadectwo Ewangelii, gdzie Jezus mówi o przebaczaniu, gdzie naczelnym prawem w Jego królestwie jest prawo miłości, i uczy nas trudnej sztuki miłowania nieprzyjaciół.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH MARZEC 2016

Dnia 6 marca 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu marcu modli się Ojciec Święty Franciszek: 

I papieska ogólna:   

Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały  konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.  

Najprościej skwitować bolesne sytuacje w niejednej rodzinie słowem „patologia”. Trudniej rozeznać ich prawdziwe przyczyny i zatroszczyć się o udzielenie odpowiedniej pomocy. Mam na myśli nie tylko państwo i Kościół, ale także nas samych, pośród których rodziny przeżywające trudności żyją na co dzień. To wsparcie najbardziej owocuje w życiu dzieci, które przecież nie wybierały sobie rodziców. One pragną wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku. Pomyślmy, jak modlitwą i konkretnymi działaniami możemy wesprzeć rodziny, które zmagają się z trudnościami.

II papieska ewangelizacyjna:        

Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła. 

Z dyskryminacją i prześladowaniem chrześcijan mamy do czynienia nie tylko w krajach, gdzie toczą się wojny na tle religijnym. Także w krajach chrześcijańskich wojujący ateiści, ludzie wrogo nastawieni do Kościoła i religii, potrafią na różny sposób dać odczuć, że religia to głupota i przeżytek. Modlitwa całego Kościoła, a więc i nasza, ma być wsparciem dla tych, którzy w takich sytuacjach nie mają dość siły, aby wytrwać w wierze.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LUTY 2016

Dnia 7 lutego 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu lutym modli się Ojciec Święty Franciszek

I papieska ogólna:  

Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przysłych pokoleń

II papieska ewangelizacyjna:        

 Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH STYCZEŃ 2016

Dnia 3 stycznia 2016r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu styczniu modli się Ojciec Święty Franciszek

I papieska ogólna: 
Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

Można dyskutować na temat różnic między religiami, biorąc pod uwagę prawdy wiary czy zasady życia moralnego. To zadanie dla socjologów, religioznawców i przywódców religijnych. Prawdziwe owoce pokoju i sprawiedliwości może jedynie przynieść szczery i braterski dialog między ludźmi. Nieważne, że wierzą w „swojego” Boga i żyją według zasad swojej religii. Pokój i sprawiedliwość to pragnienie, które jest wpisane w serce każdego człowieka.

II papieska ewangelizacyjna:                                                                                                                                                                                                                                                                     Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Działanie Ducha Świętego widzimy w opisie dnia Pięćdziesiątnicy (zob. Dz 2). Ludzie mówiący różnymi językami rozumieją i przyjmują z radością prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, którą głoszą Apostołowie napełnieni Jego łaską. W tak podzielonym świecie jedynie łaska Ducha Świętego sprawia, że możliwy staje się dialog, dzięki któremu przezwyciężone zostaną wszelkie podziały.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH GRUDZIEŃ 2015

Dnia 6 grudnia 2015r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu grudniu modli się Ojciec Święty Franciszek

I papieska ogólna:
Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż nieustannie nam przebacza.

Papież Franciszek napisał, że „Rok Święty Nadzwyczajny jest po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami. (…) On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie” (Misericordiae vultus). Dla nas, którzy na co dzień korzystamy z wielkich darów Bożej miłości i przebaczenia, te słowa to przypomnienie, by wciąż dziękować za nieskończone Boże miłosierdzie. Dla ludzi poranionych grzechem, zagubionych w labiryncie zła i bezradnych to szansa, by dać się zaskoczyć Bogu. Módlmy się, aby wszyscy – bez wyjątku – mogli doświadczyć tej miłości.

II papieska ewangelizacyjna:
Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

Z uwagą śledziliśmy obrady synodu o rodzinie. Boże Narodzenie to święta na wskroś rodzinne. Obok kochających się bliskich – wiernych sobie małżonków, szczęśliwych rodziców i dzieci – widzimy także wiele rodzin, które cierpią z powodu zdrady, przemocy, alkoholu czy biedy. Jezus przychodzi na świat jako bezbronne Dziecię, by przynieść wszystkim nadzieję nie tylko na lepsze życie, ale na zbawienie. Módlmy się szczególnie za rodziny, które cierpią, aby ta nadzieja umocniła je w wierze.

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH LISTOPAD 2015 

Dnia 1 listopada 2015r. - pierwsza niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych, od tego dnia każdy rozważa kolejną tajemnicę wg grafiku.

Intencje w których w miesiącu listopadzie modli się Ojciec Święty Franciszek

I papieska ogólna:
Abyśmy umieli otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy mają inne przekonania niż my.

Tolerancja – to tak modne dzisiaj słowo. Szkoda, że często rozumiane jest jako zgoda na wszystko, nawet to, co jest wbrew jakimkolwiek zasadom moralnym. Każdy ma prawo mieć swoje przekonania i nie mogę nie podać ręki, nie odzywać się do kogoś, kto wyznaje inną religię, inny system wartości. Dialog z takimi osobami to świetna okazja, aby dawać świadectwo prawdzie. Tą prawdą jest Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel człowieka.

II papieska ewangelizacyjna:
Aby pasterze Kościoła z głęboką miłością dla powierzonej im owczarni towarzyszyli jej w drodze i ożywiali jej nadzieję.

Mamy wciąż przed oczyma ewangeliczny obraz Dobrego Pasterza, który zna swoje owce i gotów jest oddać za nie życie. Potrzeba wielkiej modlitwy za naszych pasterzy – za Ojca Świętego Franciszka, który o tę modlitwę prosi przy każdej niemal okazji, za naszych biskupów i kapłanów. Musimy im wyprosić wiarę silną i niezłomną, bo przecież na co dzień sami potrzebujemy ich wsparcia, podtrzymania na duchu, wskazania dobrej drogi.