Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Przejdź do liturgii dnia

Róże rodziców za dzieci

rr za dzieci Dnia 11 lutego 2015r. z inicjatywy małżonków Marty i Mateusza Luchowskich powstała pierwsza Róża Rodziców za Dzieci im Świętej Rodziny. 

Intencje  stałe dla Róży Rodziców za dzieci. 

1) Prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
2) Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
3) Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
4) O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców w środowisku.

Do Róży może wstąpić każdy kto posiada własne dzieci, chrześniaków, dzieci z duchowej adopcji. Zięciowie i Synowe dołączają automatycznie ponieważ małżeństwo stanowi jedność. Wykluczone są wnuki dlatego, że  modlitwa ta ma zachęcić ich rodziców do czynnego włączenia się we wspólnotę modlitewną. 

Dlaczego ta modlitwa jest taka ważna?

Jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Dbamy o ich rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny. Zdajemy sobie jednak sprawę z naszej  ograniczoności i ogromu zła, jakie nas otacza: narkomania, alkoholizm, pornografia, rozboje, okultyzm, sekty..., można wymieniać w nieskończoność! Niestety, często są to nie tylko zagrożenia  zewnętrzne, ale również trudna sytuacja w naszych rodzinach. Co zrobić aby przerwać ten łańcuch zła? Sami z siebie nic nie możemy uczynić! Zawierzmy więc nasze dzieci, rodziny i nas samych  Panu Jezusowi przez ręce Jego Matki. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest Różaniec Rodziców. 

Co daje modlitwa Różańcem Rodziców?

Świadomość tej wspólnej modlitwy i opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicom niesłychany spokój. Modlitwa ta często uwalnia od lęków o dziecko, o jego bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza matek, a ojcom pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka i okazanie miłości. Modlitwą obejmujemy  nasze dzieci, ale modlitwa ta uzdrawia również relacje w naszych rodzinach. Pozwólmy Panu Jezusowi na dotknięcie każdej naszej rodziny i uleczenie jej. Pan Jezus nie odmawia żadnej naszej prośbie, zanoszonej do Niego  przez ręce Jego Matki.

Dlaczego rodzice lękają się przystąpienia do Różańca Rodziców?

– To jest zbyt duża odpowiedzialność, co stanie się jeżeli zapomnę albo inne obowiązki nie  pozwolą mi na odmówienie tej dziesiątki różańca?

Odmówienie jednej dziesiątki różańca zajmuje tylko 4 minuty. Można ją odmówić w drodze do lub z pracy, można ją odmówić w autobusie, w czasie przygotowywania  posiłku, a jeżeli zapomnę to też nic się nie stanie. Mogę tylko zyskać modlitwę innych 19 rodziców w intencji moich dzieci.

– Nie mam czasu!

Czas jest darem Pana Boga dla nas. Jeżeli Mu zawierzymy, On sam da nam te 4 minuty. Doświadczają tego wszyscy rodzice, którzy przystąpili do Różańca Rodziców. Tym bardziej, że dziesiątkę różańca odmawiamy w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas.

– Modlę się sam na różańcu za swoje dzieci i odmawiam nie tylko dziesiątkę ale cały różaniec.

Należy dziękować Panu, że udzielił rodzicowi takiej łaski. Pan Jezus
powiedział również: „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Imię Moje, tam Ja Jestem pośród nich”. Pan Jezus pragnie abyśmy modlili się we wspólnocie. O ileż głośniejsze jest wołanie 40 tysięcy rodziców aniżeli tylko jednego.

Zasady funkcjonowania Róży Rodziców za dzieci niewiele różnią się od zwykłej Róży. Różnice stanowią: 

  1. Do Róży Rodziców za Dzieci można dołączyć w każdej chwili, bez konieczności utworzenia grup 15 lub 20 osobowych. Wierzymy w to, że Bóg działa przez Ducha Św. i wkrótce Róża wypełni się odpowiednią liczbą osób. 
  2. W Róży Rodziców za Dzieci modlimy się w stałych intencjach, zachęcamy do tego, aby modlić się również w intencjach papieskich przeznaczonych na dany miesiąc. 
  3. Nie ma konieczności za każdym razem powtarzać stałych intencji, wystarczy mieć je w sercu. Ale warto co jakiś czas je sobie przypominać aby mieć spokój sumienia i świadomość za co tak naprawdę się modlimy. 

Osoby, które pragną dołączyć do Róży Rodziców modlących się za dzieci prosimy o kontakt z Zelatorem:

Joanna Nowicka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 07864 984063