Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. [Mt 13,16]

Przejdź do liturgii dnia