Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Przejdź do liturgii dnia

5. Rozważania różańcowe - Maria Feldman - październik 2014

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Do młodej dziewczyny, która pragnie poświęcić życie Bogu, przybywa archanioł i mówi, że Bóg ma wobec Niej kompletnie inne zamiary. Maryjo, przyjmujesz ten dar łaski Bożej, mimo że inaczej wyobrażałaś sobie swoją przyszłość. I ja inaczej wyobrażałam sobie kiedyś swoje życie. Maryjo, pomóż mi mówić Bogu „tak” i ucz wiary, że wszystkie plany Boże, choć czasem niezrozumiałe, prowadzą nas ku większemu dobru.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja śpieszy z radosną wieścią do Elżbiety, która mimo podeszłego wieku także jest brzemienna. Maryjo, zanosisz swojej krewnej Dobrą Nowinę i wielką tajemnicę. W łonie Elżbiety z radości poruszyło się dzieciątko. I mnie często ktoś przynosi dobre wieści. Maryjo, wyproś mi łaskę szczerej radości z sukcesów innych ludzi.

III. Narodzenie Pana Jezusa
W ubogiej stajence przychodzi na świat Bóg w osobie małego Chłopca. Maryjo, choć przyszło Ci rodzić Syna w ciężkich warunkach, stajesz się Matką, jakiej świat dotąd nie widział i już nigdy nie zobaczy. Matko Najświętsza, wyproś mi łaskę rozeznania powołania i siły do jego wypełnienia.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa
Zgodnie ze zwyczajem Maryja i Józef przynoszą małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Bogu. Maryjo, już wtedy dowiadujesz się, że Twoje macierzyństwo będzie bolesne. Pragnę wszystko ofiarować Bogu. Naucz mnie, Maryjo, jak każdego dnia robić wszystko na chwałę Bożą i z pokorą znosić trudy i cierpienia.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Jezus mówi do Maryi i Józefa: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49). Odpowiedź ta jest trudna do zrozumienia dla zatroskanej Matki. Maryjo, martwiłaś się o swego Syna, ale w wierze przyjęłaś Jego słowa. Naucz, jak z pokorą i cierpliwością przyjmować wybory i słowa moich bliskich.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jezus przyjmuje chrzest w taki sam sposób jak wszyscy ludzie zgromadzeni nad Jordanem. Daje tym samym świadectwo swojej wiary. Z obłoków dobiega głos Ojca Niebieskiego: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Maryjo, pomóż mi na wzór Jezusa dawać każdego dnia świadectwo wiary.

II. Cud w Kanie Galilejskiej
Wesele – początek działalności Jezusa. Brakuje wina, a Maryja poleca sługom zrobić to, co Jezus im każe. On zaś przemienia wodę w wino. Maryjo, dzięki Twojemu wstawiennictwu młoda para ma piękny ślub, a Syn Boży objawia swoją moc. Proszę o wstawiennictwo, bym i ja potrafiła dostrzegać w swoim życiu cuda i abym trzymała się Jezusa i Jego słów.

III. Głoszenie królestwa Bożego
Cuda były widzialnym znakiem dla niedowiarków, że królestwo Boże jest blisko. Maryjo, Ty nie potrzebowałaś dowodów na świętość Twego Syna. Mimo bólu, ­który odczuwałaś jako Matka, wiedziałaś, że misja Chrystusa prowadzi do nawrócenia wielu. Ucz, Matko, jak iść za Jezusem i wierzyć w Jego cuda każdego dnia.

IV. Przemienienie na górze Tabor
Jezus zabiera swoich uczniów na górę. Tam przemienia się wobec nich: Jego szaty stają się białe, a oczom Piotra, Jakuba i Jana ukazują się także Mojżesz i Eliasz. Maryjo, wyproś mi odwagę, abym w sytuacjach, które Bóg na mnie zsyła, potrafiła dokonywać właściwych wyborów. Zwłaszcza wtedy, gdy wybór nie jest oczywisty.

V. Ustanowienie Eucharystii
W Wieczerniku Apostołowie dostępują wielkiej tajemnicy przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Pan daje im pokarm z nieba. Pokarm, który nie niszczeje i który przywraca siły. Maryjo, módl się za mnie, abym przekonana o wielkiej wartości Eucharystii uczestniczyła w niej w pełni i świadomie i abym często korzystała z sakramentu pokuty.

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Uczniowie posnęli. Jest tylko cisza i modlitwa. Czy tylko…? Zaraz przyjdą straże, aby pojmać Jezusa. Maryjo, Ty wiesz, jak wielka to samotność. Ale samotność z Bogiem. Pomóż mi odkryć, że moja samotność jest najlepszą przestrzenią do spotkania z Ojcem.

II. Biczowanie Pana Jezusa
Jezus przyjmuje na siebie wszystkie bicze, przyjmuje cały ból i mękę. To wszystko z miłości Boga do nas. Maryjo, patrzysz na upokorzenie Twojego Syna i także Twoje Serce krwawi. Naucz, jak przyjmować każde cierpienie, które na mnie przychodzi, i jak w każdym bólu odnajdywać głębszy sens.

III. Cierniem ukoronowanie
Żołnierze szydzą. Wkładają na ramiona Jezusa purpurowy płaszcz, koronują cierniem. Plują, popychają, nazywają Królem żydowskim. Maryjo, razem z Synem przeżywasz odrzucenie i poniżenie. Pomóż mi zachować twarz w sytuacji, kiedy ludzie szydzą ze mnie i gdy próbują mnie poniżyć. Pomóż pamiętać, że tylko Bóg może mnie osądzić.

IV. Dźwiganie krzyża
Jezus został przygnieciony nie tyle samym ciężarem dwóch masywnych belek, ile ogromem zła, które Go otaczało. Przyjął na ramiona ciężar grzechów wszystkich ludzi. Maryjo, Tyś współcierpiała ze Zbawicielem. Towarzysz mi w moich codziennych krzyżach. Módl się o wytrwałość dla mnie na drodze krzyżowej na wzór wytrwałości Jezusa.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Umęczone ciało nie daje już rady. Głowa zwisa na piersi bezwładnie, Chrystus oddaje ducha. Maryjo, Ty cierpisz, ale wiesz, że tak miało być. Ty wiesz, że Jezus musiał umrzeć, aby zbawić ludzkość. Módl się za mnie, abym codziennie umierała dla moich grzechów i słabości.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
To niezwykły poranek. Choć nikt w to nie wierzył, Jezus pokonał śmierć mocą swojej miłości! Maryjo, Ty jako jedyna nie straciłaś nadziei przez trzy dni, kiedy Jezus zszedł do otchłani. Wyproś mi łaskę nadziei i prawdziwej wiary, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Pan Jezus w chwale wstępuje do nieba, aby znów zjednoczyć się z Ojcem. Choć odchodzi z ziemi, nie trzeba się smucić, bo pozostaje z nami pod wieloma postaciami; przede wszystkim pod postacią chleba i wina w każdej Eucharystii. Maryjo, Ty wiesz, że Bóg jest z nami teraz i na wieki. Ucz, jak pokonywać złe myśli, które przeszkadzają nam w poszukiwaniu tego, co dobre, i w dostrzeganiu tego, co najpiękniejsze, choć niewidoczne dla oczu.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Jezus dotrzymuje obietnicy – po swoim odejściu do nieba zsyła Ducha Pocieszyciela ze wszelkimi potrzebnymi darami. Maryjo, byłaś z Apostołami w Wieczerniku w tym ważnym momencie. Wyproś mi potrzebne dary Ducha Świętego, abym potrafiła działać w swoim życiu zgodnie z Bożym zamysłem i planem.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Pan w chwale przyjmuje Cię, Maryjo. Aniołowie zabierają Twą duszę do nieba. Matko, czy można wyobrazić sobie większe szczęście? Zaśnięcie w Panu, przyjęcie do królestwa Bożego. Bóg ukochał Cię szczególnie jako Wybraną. I mnie Bóg obdarza miłością. Pomagaj mi zrozumieć, o Matko, że tylko Boża miłość jest doskonała i że jestem ukochanym dzieckiem Pana.

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Skromna i pokorna Maryja staje się Królową nieba i ziemi, Królową ludzkich serc. Maryjo, Bóg wybrał Ciebie, aby zawstydzić świat pełen pychy. Przypominaj mi, Matko, że Bóg jest konsekwentny i wytrwały w realizowaniu swoich planów względem ludzi.