Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Przejdź do liturgii dnia

7. Rozważania różańcowe - Dorota Krawczyk - wrzesień 2014

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
„Oto poczniesz i porodzisz syna” – powiedział anioł do Maryi. „Jest pani w ciąży” – mówi lekarz do ­kobiety. Gdyby Maryja powiedziała „nie”, nie mielibyśmy Zbawiciela. Gdy kobieta mówi „nie”, też kogoś tracimy.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja i Elżbieta – dwie brzemienne kobiety rozradowane sobą nawzajem. Tak niewiele potrzeba, żeby świat napełnić miłością.

III. Narodzenie Pana Jezusa
Współczesne kobiety często narzekają, że nie mają odpowiednich warunków, żeby urodzić dziecko. A czy warunki, w których Maryja urodziła Jezusa, były odpowiednie? 

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa
Maryja i Józef – dwoje młodych ludzi i to małe, bezbronne Dziecię. Pewnie nie bardzo wiedzieli, jak z Nim postępować, postąpili zatem tak, jak nakazywał obyczaj Prawa. Taka droga zawsze jest bezpieczna.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Stracić z oczu swoje dziecko to jeszcze nie jest ­problem. Problem pojawia się wtedy, gdy się go nie odnajdzie.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
„To jest mój Syn umiłowany” – odezwał się głos z nieba, gdy Pan Jezus wychodził z wody po przyjęciu chrztu. Ten sam głos odzywa się zawsze, gdy kapłan polewa główkę dziecka wodą chrzcielną. Dlaczego więc tak wielu rodziców uważa dzieci za swoją własność, z którą mogą zrobić, co im się podoba?

II. Cud w Kanie Galilejskiej
Maryja i Jezus – dwie osoby współpracujące ze sobą dla dobra człowieka. Wtedy Bóg może dokonywać cudów. 

III. Głoszenie królestwa Bożego
„I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach” (Mt 4, 23). Dzisiaj nadal tak czyni, obchodząc już nie tylko Galileę, ale cały świat. Chce nauczać i leczyć wszelkie choroby. Po co więc szukać innych nauczycieli?

IV. Przemienienie na górze Tabor
Jezus przemienił się tylko wobec trzech najbliższych uczniów. Dlaczego więc dzisiaj miałby czynić inaczej? 

V. Ustanowienie Eucharystii
Jezus nie ustanowił Eucharystii w świątyni, ale w domu podczas wieczerzy. Bo świątynia jest tylko miejscem sprawowania kultu, życie zaś toczy się w domu. Niech nasze domy będą ołtarzami, na których Chrystus będzie mógł ofiarować nam siebie.

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Jakże łatwo zgadzać się na wolę Bożą, gdy wszystko dzieje się po naszej myśli! Ale to, co łatwe, jest na ogół niewiele warte. Dopiero wtedy, gdy krwawy pot wystąpi na twoim czole, twoje fiat będzie miało wagę złota, którym kiedyś opłacisz swój wstęp do nieba.

II. Biczowanie Pana Jezusa
Czasem zdarza się, że najbliższe osoby smagają cię niczym batem swoimi nierozważnymi czynami, nieprzemyślanymi słowami. Wtedy popatrz na biczowanego Jezusa i wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

III. Cierniem ukoronowanie 
Są ludzie, którzy lubią się przechwalać swoimi koronami cierniowymi. Najczęściej są to ludzie samotni; we wspólnocie nie jest to możliwe. Bądź wdzięczny swojej rodzinie, że obnaża cały twój fałsz i wyniosłości, że zdziera z ciebie wszystkie maski. To nic, że robi to czasem zbyt brutalnie. 

IV. Dźwiganie krzyża
Słodkie maleństwo, które budzi swoją mamę pięć ­razy w ciągu jednej nocy. Słodka żona, która narzeka, że nie może mieć takich sukienek jak sąsiadka. Słodki mąż, który… Słodkie brzemię krzyża. Bądź za nie wdzięczny, bo jak go zabraknie, twoje życie stanie się nie do udźwignięcia.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je” (Łk 9, 24). Denerwujesz się, bo dopiero co usiadłeś, żeby odpocząć, a dziecko znów czegoś od ciebie chce. Walczysz o to, co ci się słusznie należy. A czy Jezus nie miał prawa walczyć o swoje życie?

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Czy Chrystus mógłby zmartwychwstać, jeśli by nie umarł? Umieraj, choćby kilka razy na dzień, dopiero wtedy poczujesz smak zmartwychwstania.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” (J 14, 2). Ale czy trzeba wstąpić do nieba, żeby doświadczyć miłości Ojca? Obyśmy już tu, na ziemi, budowali domy, w których Bóg będzie rozdawał swoją miłość.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Maryja i Apostołowie – ludzie, którzy oczekują spełnienia obietnicy. Dzień, dwa… pięćdziesiąt. „Przez ­swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21, 19). Dlaczego więc tak wielu ludzi domaga się od Boga, żeby działał natychmiast?

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
Kiedyś w Nazarecie Maryja wzięła Jezusa na ręce i zaniosła do świątyni, żeby Go przedstawić Ojcu. Teraz Jezus bierze Maryję na ręce i unosi do nieba, żeby uczynić to samo. Bo tak to już w rodzinie bywa…

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Maryja i ja. Ona cicha, ja – bardzo hałaśliwa. Ona ­mała, ja – wciąż zbyt wielka. Ona króluje, ja… Maryjo, naucz mnie cichości i pokory, abym mogła królować z Tobą w niebie.