Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, [...] zamiast służyć Stwórcy [Rz 1,25a]

Przejdź do liturgii dnia

68. Rozważania różańcowe - św. Gemma Galgani - czerwiec 2019

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

  Ty, Jezu, jesteś miłością wszystkich [ludzi], Ty jesteś jedyną miłością: wykrzykuję to głośno. Chciałabym miłować Ciebie bardzo, Jezu! Z taką czystością, z jaką miłowały Cię dziewice; z takim męstwem, z jakim miłowali Cię męczennicy… A zatem tak, Jezu… Wybacz, Jezu, jeśli ośmielam się powiedzieć zbyt wiele: z taką miłością, z jaką miłowała Cię Twoja Mama.

    II. Nawiedzenie św. Elżbiety

  Jezu, moje Odkupienie, oddaję Tobie chwałę, błogosławię Cię. Co mogę Ci dać za tak wiele darów, które mi przekazałeś? Moja dusza składa Ci nieskończone dziękczynienie. Jasne, o Jezu, że mniejsze niż niezliczone dobrodziejstwa, które [Ty] mi wyświadczyłeś… I moja nędzna dusza składa Ci dziękczynienie, nie tak jak powinna to czynić, lecz tak jak może. Ty, o Jezu, w swoim nieskończonym miłosierdziu przyjmij mnie. Ofiaruję Tobie chwałę i modlitwy: przyjmij je również.

    III. Narodzenie Pana Jezusa

  Przybądź, Jezu, aby królować w moim sercu. Przyjdź, przyjdź, Jezu, bo Cię pragnę dniami i nocami… Przybądź, Jezu, do mojego serca, bo tęsknię za Tobą. Bądź gotowy, Jezu… Bądź gotowy, Jezu, bo moje serce czeka na Ciebie. Pospiesz się… Czy widzisz, jak ono cierpi? Moje serce rośnie, Panie, i czuje tę słodycz, którą może dać jedynie Boże miłosierdzie.

    IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

  Ofiaruję Tobie całą siebie. Uczyń ze mną to, co chcesz. Oddaję Ci, Jezu… Lecz co Ci powinnam dać, jeśli nie mam ani jednego zdrowego zmysłu? Umartwienie zmysłów, wyrzeczenie woli… To ofiaruję Tobie. Ofiaruję Ci również, o Jezu, małe owoce mojego bólu… A następnie… Wszystko, o Jezu, co Ci może ofiarować dusza odkupiona przez Twoją mękę. [Niech będzie] uwielbiony Jezus, Słowo niestworzone!

    V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

  Tylko Ciebie, Jezu, jedynie Ciebie szukam, chcę tylko Ciebie. A jeśli się żalę, Jezu, to nie słuchaj mnie. Gdy Cię pragnę, Jezu, nie zostawiaj mnie. Kiedy Cię szukam, nie opuszczaj mnie. Bądź zawsze ze mną, o Panie. Ja jestem cała z Serca Jezusa. Chcę być Twoją ofiarą za grzeszników i chcę umrzeć jako ofiara. Jezu, ci biedni grzesznicy, nie opuszczaj ich. Jestem gotowa uczynić wszystko, by ich ratować.

    TAJEMNICE ŚWIATŁA

    I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  Jezu, nie opuszczaj biednych grzeszników. Jestem gotowa uczynić dla nich wszystko. Ty umarłeś na krzyżu; spraw, abym i ja na nim umarła za nich. Wszyscy oni są Twoimi dziećmi; jeśli więc są Twoimi dziećmi, nie opuszczaj ich. Ja, Jezu, chcę, byś zbawił ich wszystkich. Jeśli Ty ich opuścisz, Jezu, nie będzie już nadziei…

    II. Cud w Kanie Galilejskiej

  Chcę żyć wiarą i nadzieją. Nie jestem już zainteresowana oglądaniem Cię na ziemi: wystarczy, że zobaczę Cię ponownie w niebie. Kiedy oddycham, Jezu, zawsze oddycham Tobą; nie będę szukała niczego ani nikogo innego, tylko Ciebie.

    III. Głoszenie królestwa Bożego

  Ty mnie miłujesz, Jezu, ale czy ja miałabym nie móc miłować Ciebie? Jakże cudowna jest czułość Boga względem biednego stworzenia! Wspomóż mnie, Jezu. Wspomóż mnie, a zobaczysz, że będę chciała miłować Cię miłością szczerą, intensywną, żywą. O Jezu, jedynie Ciebie, tylko Ciebie chcę miłować; nie należę już do siebie, lecz do Ciebie.

    IV. Przemienienie na górze Tabor

  Usilnie dążę do raju… Kiedy przejdę, o Jezu, z ciemności do światła, ze śmierci do życia…? Z lęku, że Cię stracę, do pewności posiadania Ciebie…? Kiedy cała się nasycę Twoim Boskim pięknem…? Kiedy cała się zagubię w Twoim Boskim świetle…? W świetle niezmierzonym, niegasnącym, bezcielesnym… O, Jezu! Kiedy, Jezu…?

    V. Ustanowienie Eucharystii

  O Jezu, moje dobro! Jestem złakniona Twojego Chleba życia, jestem spragniona Twojej Krwi sakramentalnej. Tak, czuję Cię w moim sercu… Czuję Cię tak żywego. Cóż to za tajemnica! Czuję się [jak] w raju… Kiedy o poranku przychodzisz mi na myśl, a później zstępujesz do mojego serca, zapominam o wszystkich udrękach… Ziemia znika, a ja kosztuję tylko Ciebie. Nie martw się, Jezu, bo nikt już nie może mi [Ciebie] ukraść…

    TAJEMNICE BOLESNE

    I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

  Jezu, Ty mnie traktujesz tak, jak Ciebie traktował Twój Tata. Jezu, pozwalasz mi pić z kielicha Męki aż do ostatniej kropli; dawaj mi jej po troszeczku za każdym razem. Niech się wypełni wola Twoja, a nie moja. Jezu, wszystko składam w Twoje ręce. Dziękuję Ci za to, o Panie, że dzisiejszego poranka dałeś mi światło, abym mogła poznać swoje nieprawości. Obiecuję Ci, że wyrzeknę się działań, w których centrum nie znajduje się Twoje Serce i których celem nie jest Twoja Boska wola.

    II. Biczowanie Pana Jezusa

  Panie mój, Jezu, spraw, abym poczuła żółć Twojego cierpienia, kiedy moje wargi przybliżą się, aby Cię pocałować. Spraw, abym odczuła uderzenia bicza, kiedy moje barki oprą się o Twoje. Kiedy Twoje ciało zjednoczy się z moim, pozwól mi odczuć Twoją Mękę. Jestem owocem Twojej Męki, młodym pędem Twoich ran. Ile ciosów, biedny Jezu? Ty prosisz mnie jedynie o miłość. Jezu, aby nauczyć się miłować, trzeba cierpieć.

    III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

  W gruncie rzeczy zabiła Cię miłość! Jezu, spraw, abym i ja umarła z miłości. Bez Ciebie życie byłoby torturą: poza Tobą nie ma innej osoby na świecie, która mogłaby mnie pocieszyć. Ciernie, krzyż, gwoździe, wszystko jest dziełem miłości. Jak się postępuje w imię miłości…? Jezu, nauczyłam się. Dla Ciebie złożę w ofierze wszystko i będę Ci wierna.

    IV. Dźwiganie krzyża

  O Jezu, wiem, że krzyż jest Tobie drogi i na nim złożyłeś wszystkie Twoje czułości, Twoje uczucia… Miłuję krzyż, jedynie krzyż; miłuję krzyż, ponieważ widzę go zawsze na Twoich ramionach. O Krzyżu święty, objęłam Cię!

    V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

  Chodźmy wszyscy do Jezusa na krzyż… Do Boga Ukrzyżowanego! O, Boże! Jezus umiera! Jezu, chcę umrzeć z Tobą… O ciernie, o krzyżu, o gwoździe, ile razy mam wam powtarzać? Zemścijcie się na mnie, nie na Jezusie. Jezus umiera, ale mnie daje życie.

    TAJEMNICE CHWALEBNE

    I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

  Dusza moja, o Jezu, pragnie Ciebie. Aby miłować Cię prawdziwie, wciąż będę rozważała w myślach Twoje męczarnie, Twoje rany, Twoją śmierć, Twój krzyż, Twoje zmartwychwstanie, a szczególnie Twoje wniebowstąpienie. Zwyciężyłeś, Jezu: Ty triumfuj zawsze! Jezu, obiecałeś mi to: jeżeli będę Twoją towarzyszką w cierpieniach, tym bardziej będę nią w chwale.

    II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

  Miłuj Boga, który tak bardzo miłuje ciebie; wznieś się do Tego, który tak bardzo się dla ciebie uniżył. Nie widzisz, jaki jest czujny…? A ty, o moja duszo, okaż się taką, jaką On się okazuje względem ciebie; bądź czysta… bądź przejrzysta… Miłuj Twojego Jezusa, który cię wyzwolił z tak wielkiej nędzy… Miłuj Twojego Boga… Błogosław Twojego Pana…

    III. Zesłanie Ducha Świętego

  [Bądź] gotowy, Jezu, napełnij mnie Duchem, który w całości jest ogniem. Panie, wzmocnij mnie Twoją łaską, oczyść. Kim jesteś, Panie? Jesteś płomieniem i chciałbyś, aby w płomień zmieniło się moje serce. Wprowadź się do mnie, o Boży ogniu, spal mnie, o Jezu, przeniknij, ogniu, do mojego serca. O ogniu, który zawsze płoniesz, nigdy nie gasnąc, podobałoby się Tobie, abym ja płonęła Tobą.

    IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  O Mamo, o Mamo! Jeśli jesteś mi Matką litościwą, to dlaczego zostawiasz córkę, która bardzo Cię miłuje? Kto bez Ciebie wysłucha moich modlitw? Kto usłyszy moje przyrzeczenia? Bez Ciebie jestem jak grzesznica… jak ubogi bez pomocy znikąd. Matko moja, dlaczego mnie zostawiasz? Zaprowadź do nieba również mnie.

    V. Ukoronowanie Matki Bożej

  Pytasz mnie, Mamo moja, jaka rzecz mnie pobudza, aby tak bardzo miłować Jezusa? I nie wiesz, co mi obiecałaś? Że jeśli będę towarzyszką w cierpieniach, będę również towarzyszką w chwale. Droga Matko, Twoim zadaniem w niebie jest modlitwa przebłagalna za grzeszników. Mój Jezu, chciałabym, aby mój głos dotarł do granic świata. Wezwałabym wszystkich grzeszników i powiedziałabym im, aby weszli do Twojego Serca.