Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła [Rz 2,9a]

Przejdź do liturgii dnia